Program 2015

PrintPrint

 

Tirsdag den 6. oktober

9:30
Plenumsession 1: Konferenceåbning
10:40 Kaffepause
11:10

Plenumsession 2: E-sundhedsobservationer i Danmark 

12:00 Frokost
13:00

Parallelsession A1

Telemedicin fra kommunalt perspektiv

 

Parallelsession B1

Sikkerhed i e-sundhed                

 

Parallelsession C1

Evaluering af e-sundhedsprojekter  

 

Parallelsession D1

Klinisk e-sundhed                                                 

14:30 Kaffepause
15:00

Parallelsession A2

FMK                                                      

 

Parallelsession B2

Borgercentriske
e-sundhedsmode  

 

Parallelsession C2

Klinisk logistik                          

 

Parallelsession D2 

E-sundhedsbattle                  

16:30 Kaffepause
17:00

Plenumsession 3: Inspirations from Down Under

18:00 Første konferencedag slutter
19:00 Festmiddag

 

 

Onsdag den 7. oktober

9:00

Plenumsession 4: Skandinaviske highlights

10:30 Kaffepause
11:00

Parallelsession A3

Telemedicin       

 

Parallelsession B3

Borgernes 
e-sundhedskompetencer

 

Parallelsession C3

E-sundhed på kryds og tværs                             

 

Parallelsession D3 
Systemeksempler        

12:30 Frokost
13:30

Plenumsession 5: Sammenhæng i e-sundhedsvæsenet: next step!

 14:30

Konferencen slutter

 

 

 

Tirsdag den 6. oktober

9:30
Plenumsession 1: Konferenceåbning

Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Konferenceåbning
Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen

Building new e-health services by exploiting social networks
Enrico Coiera, professor, Australian Institute of Health Innovation Maquiarie University

Enrico Coiera has a broad range of interests in the application of information and communication technologies (e-Health) to solving health service delivery problems. He emphasise the importance of developing robust theoretical work to support the applied nature of much of this discipline. Working with colleagues he is currently exploring topics in patient safety informatics, consumer e-health, translational bioinformatics, evidence-based decision support, text summarisation methods to support scientific discovery and he has a long standing interest in clinical communication.He has a growing interest in understanding the systemic nature of the problems faced in healthcare, and their formal analysis. Perhaps this is the beginning of a new 'implementation' science.

Enrico has just released his newest edition of the best available textbook in Health Informatics: http://coiera.com
Follow Enrico's blog: http://coiera.com/blog/
Watch Enrico' presentation: From DNA to the whole health system - https://www.youtube.com/watch?v=23YmhAIOEmM

10:40 Kaffepause
11:10

Plenumsession 2: E-sundhedsobservationer i Danmark 

Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Borgernes anvendelse af og syn på sundheds-it
Pernille Bertelsen, lektor, DaCHI, Aalborg Universitet

Klinikkernes anvendelse af IT systemer i Danmark
Christian Nøhr, professor, DaCHI, Aalborg Universitet

The My Health Record clinical safety program in Australia
Neville Board, Director, eHealth and Medication Safety

12:00 Frokost
13:00

Parallelsession A1: Telemedicin fra kommunalt perspektiv

Tværsektoriel e-sundhed har i stigende grad sat dagsordenen for en lang række projekter. I denne session præsenteres et udpluk af de vigtigste inden for telemedicin og telesundhed, der viser nye veje til at skabe forløbssammenhæng imellem det borgernære og det hospitalsnære.

Ordstyrer: Klaus Phanareth, formand, Dansk Selskab for Klinisk Telemedicin

ACCESS-projektet
Lone Boysen Lauritzen, projektsygeplejerske, Tønder Kommune

Horsens på forkant med sundhed
Wenche Svenning, projektleder, Horsens Kommune

Kommunale erfaringer indenfor telehomecare til nordjyske patienter med KOL Telecare Nord
Louise Gorell Mackenhauer, KOL-sygeplejerske, Vesthimmerlands Kommune

Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata
May-Britt Højgaard, partner, Devoteam og Bodil Grøn, it-ansvarlig, Fredericia Kommune

Parallelsession B1: Sikkerhed i e-sundhed

Samarbejde og deling af data mellem de forskellige sundhedsaktører er målet i de aktuelle strategier og debatteres på alle fronter. Fra tid til anden råbes der vagt i gevær, fordi informationer om borgeren er tilgængelige uden dennes samtykke. Hvordan understøttes et proaktivt samarbejde mellem sygehuse, kommuner og almen praksis, så det kan foregå på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag? Hvordan håndteres sikkerheden i fremtidens e-sundhedsvæsen?

Ordstyrer: Lars Hulbæk, direktør, MedCom

Sundhedsjournalens audit-opfølgning og herunder anvendelse af NSP-Behandlingsrelationsservice (BRS)
Jens Rahbek Nørgaard, chefkonsulent, MedCom - Det danske sundhedsdatanet

Kan vi samarbejde digitalt mellem sektorerne og samtidig sikre borgernes integritet og datasikkerhed?
Kirsten Skovrup, projektleder og konsulent, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

Deling af data – tendenser i forhold til informationssikkerhed
Birgitte Drewes, afdelingschef, Sektor for National Sundheds-it

Bud på fremtidens e-sundhedssikkerhedsarkitektur - paradigmer, trusler og muligheder
Jan Riis, partner, Lakeside

Parallelsession C1: Evaluering af e-sundhedsprojekter

Der har igennem mange år været efterspurgt evalueringer af e-sundhedsprojekter, som er systematiske og explicitte. I denne session præsenteres en række overordnede tanker omkring evalueringstiltag samt konkrete metoder til evalueringsaktiviteter fra forskellige områder af sundhedssektoren.

Ordstyrer: Kirstine Rosenbeck Gøeg, videnskabelig assistent, Aalborg Universitet

Sammen om velfærdsteknologi
Kenneth Mikkelsen, programchef, CoLab Denmark, Syddansk Sundhedsinnovation 

KPI-drevet projektimplementering - vi kan godt, men vi gør det ikke (endnu)
Steffen Lerche, adm. direktør, Cambio Healthcare Systems

Meningsfuld telemedicinsk hjemmemonitorering for både klinikere og patienter skabes gennem forhandling og involvering
Olav Bjørn Petersen, overlæge, Afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital og Sarah Maria Rasch, Research and Innovation Specialist, Pervasive Healthcare, Alexandra Instituttet

Leverandørstrategi og Sundheds-IT - et litteraturstudie
Helge Præstgaard Carlsen, projektleder, Sundhedsområdet, Sundheds-IT og Michael Aagesen, Odense Universitetshospital

Parallelsession D1: Klinisk e-sundhed

Klinisk e-sundhed som det bærende element i klinikken er fokus i denne session. Vi ser på muligheder for hjælp til selvhjælp, der bl.a. støtter samarbejdet på tværs af sektorgrænser og herigennem belyser den kliniske e-sundhed som datadrevet behandling, der er klinisk meningsfuld.

Ordstyrer: Louise Pape-Haugaard, adjunkt, Aalborg Universitet

Mit Forløb - patientens tovholder app
Marie-Louise Krogh, innovationskonsulent, Odense Universitetshospital, Digital Innovation

Det Digitale Sundhedscenter – digital hjælp til selvhjælp til borgere med type 2-diabetes og hjertesygdom
Anna-Britt Krog, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark

Hospital hjemme for den ældre, akutte medicinske patient. Samarbejde på tværs af sektorgrænser
Jens-Ulrik Rosholm, overlæge, projektleder, Ger. afd. G, Odense Universitetshospital

MiBAlert, en real time automatisk alert i EPJ ved fund af multiresistente bakterier
Bente Olesen, overlæge, ph.d., Klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev Hospital

14:30 Kaffepause
15:00

Parallelsession A2: FMK

Det Fælles Medicinkort er efter et langt sejt træk ved at blive en velfungerende national service, som alle sundhedsprofessionelle i kommuner, praktiserende læger og på hospitalerne - og borgeren selv - kan anvende som et on-line-system med konsistente medicindata. Set i et internationalt perspektiv er det ”second to none”, selv om der stadig er knaster, der skal slibes til.

Ordstyrer: Pia Elberg, studielektor, Aalborg Universitet

Fælles Medicinkort – hvordan er hverdagen i samarbejdet mellem de praktiserende læger og hjemmeplejen?
Benjamin Denta, praktiserende læge, Lægehuset i Høng og Lene Olsen, systemansvarlig, Kalundborg Kommune

Fælles Medicinkort – implementering af FMK i hjemmeplejen i 98 kommuner - vi gjorde det!
Poul Erik Kristensen, konsulent, KL og Nanna Skovgaard, kontorchef, Ministeriet for Sundhed og Ældre

Fælles Medicinkort – FMK lukker borgerne ind i medicinkortet og vaccinationsregistret
Helle Balle, projektleder, National Sundheds-it og Thomas Sonne, NSI/Lakeside

Fælles Medicinkort – 7 år efter start - mange udfordringer og gode erfaringer
Anders Brahm, afdelingschef, Sektor for National Sundheds-it og Lene Ærbo, programleder, Sektor for National Sundheds-it

Parallelsession B2: Borgercentriske e-sundhedsmodeller

Der er en naturlig modsætning mellem det borgercentriske og det professionscentriske sundhedsvæsen, hvor det stadig er de sundhedsprofessionelles viden og forståelse, der dominerer på bekostning af borgernes. Er det en vippe, hvor tyngdepunktet kan flyttes frem og tilbage imellem det borgercentriske og det professionscentriske?

I denne session præsenteres bud på, hvordan der evalueres og re-designes behandlingsmodeller, der fører os imod et proaktivt e-sundhedsvæsen. 

Ordstyrer: Helle Wentzer, adjungeret professor, Aalborg Universitet

Øko-systemet: En forudsætning for tværsektoriel innovation
Esben Wolf, projektchef, Aarhus Kommune, Sundhed & Omsorg

Kliniske- og sundhedsøkonomiske effekter af en ægte borgercentrisk e-sundhedsmodel
Klaus Phanareth, klinisk lektor, Københavns Universitet

E-sundhed på tværs – på den rigtige måde
Alis Helmer Hassing, konsulent, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark

Hvordan skaber vi tryghed for borgeren med telesundhed? Erfaringer fra Horsens På Forkant med Sundhed og Fælles servicecenter
Wenche Svenning, projektleder, Hospitalsenheden Horsens og Horsens Kommune

Parallelsession C2: Klinisk logistik

Denne session indeholder oplæg, der fokuserer på logistikken på tværs af enheder og på tværs af sektorer. Vi ser på ideer og resultater fra projekter, der har udviklet kommunikationskoncepter på tværs, baseret på eksisterende systemer og software på både sygehus og i kommunalt regi. 

Ordstyrer: Jacob Boye Hansen, formand, DaCHI leverandørforum

Servicemål på akutafdeling set fra et logistisk perspektiv
Vivi Thuy Nguyen, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet

Kommunens brug af sundhedsdata
Britta Crone, analyse- og økonomikonsulent, Faxe Kommune, Center for Sundhed & Pleje

Fastetid som effektmål ved overførsel af patienter til operation
Dorte Stilund Jensen, klinisk ansvarlig sygeplejerske for klinisk kommunikationssystem, Operationsafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus

Fra intensiv til sengeafdeling – elektronisk overflytning af viden
Rikke Ulka, klinisk udviklingssygeplejerske, Anæstesiologisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus

Parallelsession D2: E-sundhedsbattle

Udvalgte systemer, projekter og ideer til e-sundhedsløsninger battler mod hinanden. Præsentationerne varer max. 7 minutter. Der kan anvendes powerpoints eller systemet kan demonstreres direkte. Efter præsentationerne vil et dommerpanel kunne stille spørgsmål.

Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik og Søren Vingtoft, ekstern lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Google Glass - fup eller fornuft?
Claus Kjærgaard Andersen, Senior Architect, Systematic A/S

Ny it-løsning bidrager til fleksibilitet i serviceassistenternes hverdag
Mikkel Harbo, Director Business Development and Product Management, Systematic A/S

Klinisk beslutningsstøtte - lynhurtig udvikling fra behov til praksis
Henrik Lindholm, Product Manager, Cambio Healthcare Systems

Visualiseret EPJ - demo og beskrivelse
Søren Lippert, ph.d.-studerende, IT Universitetet i København

Datadeling
Helle Bülow, sygeplejerske, Slagelse Kommune

Prioritering i Det Danske Sundhedsvæsen - hvordan?
Janni Lerche, Industry Expert, NNIT

Tværorganisatorisk samarbejde og deling af data på en nem og sikker måde
Louise Langelykke, Product Manager, KMD A/S

Patientforløb på tværs af fagsystemer
Maria Friis Larsen, direktør, Rehfeld Partners A/S

16:30 Kaffepause
17:00

Plenumsession 3: Inspirations from Down Under

Ordstyrer: Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Is bigger better? Addressing the challenges of Care delivery in the 21st Century - A Tasmanian Perspective
Paul Turner, Associate Professor, University of Tasmania

18:00 Første konferencedag slutter
19:00 Festmiddag
 

Onsdag den 7. oktober

9:00

Plenumsession 4: Skandinaviske highlights

Ordstyrer: Stig Kjær Andersen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Sociala utmaningar vid implementering av Informationssystem i svensk hälso- och sjukvård
Lina Nilsson, projektkoordinator, Blekinge Institute of Technology

Internasjonale erfaringer i nasjonale e-helse prosjekter – hva har Norge lært av andre land i utredningen av Én innbygger – Én journal
Irene Olaussen, Senior Advisor eHealth, Norwegian Directorate of Health

10:30 Kaffepause
11:00

Parallelsession A3: Telemedicin

I denne session præsenteres strategiske telemedicinske projekter og anliggender, der primært er forankret i regionerne, men som er tænkt tværsektorielt. 

Ordstyrer: Henrik Bjerregaard, seniorkonsulent

Remind - en telesundhedsplatform i Psykiatri og Social i Region Midtjylland
Marianne de Lemos, projektleder, Psykiatri og Social, Region Midtjylland

Hvorfor afslår 50% af KOL patienterne at deltage i et telemedicinsk projekt KIH (NetKOL)
Eva Brøndum, projektsygeplejerske, Lungemedicinsk Forskning, Hvidovre Hospital

Effektdrevet optimering som alternativ til den Danske Kvalitetsmodel
Ulrich Lichtenstein Andersen, uddannelsesoverlæge, Nykøbing Falster Sygehus

OpenTele: en open source platform under fælles governance i 4S - muligheder og perspektiver
Morten Kyng, professor, Aarhus Universitet

Parallelsession B3: Borgernes e-sundhedskompetencer

Borgernært sundhedsvæsen fordrer aktiv deltagelse af borgere og sundhedsprofessionelle. Telesundhedsløsninger kræver både afsendere og modtagere, der skal kunne mestre teknologier. Der forudsættes e-sundhedskompetencer hos borgeren for, at denne kan deltage og føle sig empowered og ikke kun forvirret og hjælpeløs. I denne session gives der bud på, hvordan det kan vurderes, om borgerne har de nødvendig e-sundhedskompetencer. 

Ordstyrer: Lone Stub Petersen, adjunkt, Aalborg Universitet

Vurdering af e-sundhedskompetence i nuanceret lys for at styrke tilpasning, tilgængelighed og relevans af e-sundhedstilbud for borgeren
Dorthe Furstrand, ph.d.-studerende, Kræftens Bekæmpelse

Telemedicin og egenomsorg – hvordan lærer patienten med KOL kompetence - eller hvordan bliver kompetence til hos patienter med KOL?
Bettan Bagger, ph.d.-studerende, Roskilde Universitet, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning

Inspiration til fremtidens e-sundhedsvæsen: Erfaringer fra ældre, ’it-svage’ borgeres overgang til Digital Post og offentlig digital selvbetjening
Signe Lund Tovgaard, studerende, Aarhus Universitet

Kompetence hos borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom
Lars Kayser, lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Parallelsession C3:  E-sundhed på kryds og tværs

Patientovergange med tilhørende ”hand-over” på tværs af kliniske systemer og videregivelse af behandlingsansvaret er erfaringsmæssigt noget af det mest krævende, hvis fragmentering af patientforløb skal undgås. Sessionen præsenterer status og erfaringer fra nogle af de centrale aktiviteter med at skabe forudsætninger for funktionelle løsninger til en bedre understøttelse af koordination og planlægning af patientforløb.

Ordstyrer: Sidsel Villumsen, ph.d.-studerende, Aalborg Universitet

Test på tværs
Kenneth Mikkelsen, programchef, CoLab Denmark, Syddansk Sundhedsinnovation

Status på afklaringsprojekt vedrørende bedre digitalt samarbejde mellem kommunale plejeenheder, praksis og sygehuse om komplekse, tværgående forløb
Tine Ohm Laursen, projektleder, National Sundheds-it

Fra kritisk syg til store mængder sundhedsdata på intensivafdelinger. HealthQ: Nemme og hurtige udtræk og anvendelse af højfrekvente sundhedsdata
Thomas Strøm, overlæge, Odense Universitetshospital

ASSESS CT – europæisk vurdering af SNOMED CT’s anvendelighed
Kirstine Rosenbeck Gøeg, videnskabelig assistent, Aalborg Universitet

Parallelsession D3: Systemeksempler

Denne session har samlet oplæg om en række kommercielle strategiske og operationelle e-sundhedsprojekter. Vi ser på strategiske præhospitalsløsninger i Stockholm, på Talegenkendelse som middel til at undgå utilsigtede hændelser, på ”Patient Empowerment”– som nøglen til operationelle løsninger til patientens bedste og endelig en beretning  fra det spanske sundhedsvæsen. (Sessionen er delvis på engelsk)

Ordstyrer: Karsten Niss, studielektor, Aalborg Universitet

Undgå utilsigtede hændelser med rettidig deling af relevante kliniske data
Nina Saurbrey, overlæge, Region Hovedstaden og Peter Damm, business innovation manager, Max Manus Danmark A/S

FRAPP - Framtida prehospital plattform IT i Stockholms läns landsting
Eva Fellenius, projektleder, Stockholm läns landsting

Patient Empowerment – korrekt implementering af operationelle løsninger til patientens bedste
Jakob Routhe, Advanced Business Consultant, NNIT

Hospital Marina Salud - The journey from digitalization to HIMSS 7 and the HIMSS Davies Enterprise Award
Antonio Clemente Collado, Corporate Development Manager, Hospital Marina Salud de Dénia, Spanien

12:30 Frokost
13:30

Plenumsession 5: Sammenhæng i e-sundhedsvæsenet: next step!

Sessionens to indlægsholdere vil give deres refleksioner over de kommende udfordringer og muligheder for e-sundhedsvæsenet. Samtidig vil de prioritere, hvad de mener, der bør arbejdes med ifm. understøttelsen af tværsektoriel forløbssammenhæng. Indlæggene vil være en inspiration til pejlemærker for en hensigtsmæssig symmetri og match imellem det borgernære sundhedsvæsen og det højtspecialiserede hospitalsvæsen.

Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik

Christian Harsløf, afdelingschef, KL's Center for Social og Sundhed
Flemming Christiansen, direktør, National Sundheds-it 

 14:30

Konferencen slutter

 

Erfaringer og status for hjemmesygeplejens integration til nationale medicinservices