Remind - en telesundhedsplatform i Psykiatri og Social i Region Midtjylland

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Marianne de Lemos
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Psykiatri og Social, Region Midtjylland
E-mail: 
marde@rm.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Margit Kristensen
Stilling: 
Vicekontorchef
Firma/organisation: 
Psykiatri og Social, Region Midtjylland
E-mail: 
magkis@rm.dk
Navn: 
René Ingemann Andersen
Stilling: 
Partner
Firma/organisation: 
Appinux A7S
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
En telesundhedsplatform til mange og i bredden
2: 
Platformen giver mulighed for patient self-management og deltagelse i egen behandling samt tværsektorielt samarbejde omkring patienten
3: 
Fra storskalaprojekt til drift – ikke uden udfordringer

Baggrund og motivation:
Psykiatri og Social, Region Midtjylland tester i 2015 den mobile sundhedhedsplatform Remind på de psykiatriske afdelinger og sociale tilbud i regionen.

Remind bygger videre på erfaringerne fra to tidligere app-projekter i Psykiatri og Social, der har vist, at specialudviklede apps kan bruges som supplement til den almindelige behandling. Via Remind kan behandlerne støtte patienten i diverse aktiviteter, medvirke til at give struktur eller hjælpe med at håndtere situationer, der kan være vanskelige for patienten.

I Remind findes udbyggede versioner af de moduler, der var i de første apps, men i et helt nyt set up, der sikrer, at platformen kan anvendes i stor skala og til alle diagnoser og dermed i bredden inden for hele det psykiatriske og social-psykiatriske område.

Med dette oplæg ønsker vi at udbrede viden om status for projektet – altså hvordan fungerer det i praksis at bruge én platform med mange funktionsmæssige tilbud – hvordan støtter det borgere/patienter, behandlere og andre samarbejdsparter og hvilke udfordringer giver det?

Beskrivelse:
Remind er en webbaseret løsning, der er udviklet af Psykiatri og Social, Region Midtjylland i samarbejde med Appinux A/S. Remind indeholder pt. 11 forskellige moduler, der giver behandlerne i psykiatrien og på det sociale område mulighed for at sammensætte netop den vifte af funktioner, som den enkelte patient eller borger har brug for. Det kan for eksempel være kognitive behandlingsskemaer, lydfiler og mulighed for videokonsultation, hvor både patient og behandler kan se og arbejde med de samme skemaer. Modulerne kan udskiftes efter patientens behov og sygdomsforløb. Modulerne kan også sammensættes i en ”behandlingspakke”, som en afdeling kan vælge at tilbyde.

Remind er tilgængelig på både pc, tablet og smartphone.
Projektet gennemføres fra november 2014 til udgangen af 2015.

Remind er i høj grad patienternes redskab og et supplement til den normale behandling. Med Remind har patienterne fx let adgang til deres kognitive arbejdsredskaber, der kan støtte dem mellem konsultationerne med deres behandler.

Indlægget:
I indlægget vil vi præsentere sundhedsplatformen Remind og de overvejelser, der ligger bag. Vi vil vise, hvordan platformen kan anvendes mellem behandler og patient, og hvordan Remind giver patienterne mulighed for self-management mellem konsultationerne med behandlerne med udgangspunkt i de erfaringer, der er opnået i projektet.

I indlægget præsenteres også, hvordan platformen kan bruges i det tværsektorielle arbejde mellem fx region og kommune.

Desuden vil vi i oplægget fortælle om de udfordringer, der er forbundet med drift af en platformsløsning som Remind; Hvordan håndterer vi det i projektet, og hvad vil man skulle tænke på, hvis en sundhedsplatform som Remind skal udbredes som et driftssystem i hele regionen.