Horsens på forkant med sundhed

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Wenche Svenning
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Horsens kommune

Oplægget tager udgangspunkt i de erfaringer som Horsens Kommune har fået via projektet "Horsens på forkant med sundhed", som er et samarbejdsprojekt mellem kommunen, Hospitalsenheden Horsens og praktiserende læger. Formålet er, at borgeren bliver bedre til at mestre eget liv og forsvarligt kan behandles i eget hjem i et koordineret tværsektorielt samarbejde. Det centrale spørgsmål er, hvad der skal til, for at telemedicin på tværs af sektorer fungerer i kommunalt regi? Hvordan kan telemedicin give mening i den kommunale virksomhed, hvor borgerne ofte har mange forskellige diagnoser, uklare diagnoser og forskellige symptomer? Hvordan ser den praktiserende læge på samarbejdet? Teknik har fyldt for meget i projektet og organisation for lidt. Endelig er der også fokus på, om en effektevaluering er relevant på et område, der fortsat skal modnes og udvikles?