Erfaringer med at give borgere og pårørende online-adgang til kommunale sundheds- og omsorgsdata

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
May-Britt Højgaard
Stilling: 
Partner
Firma/organisation: 
Devoteam

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 er det aftalt at gennemføre en analyse af fordelene ved at koble data fra de kommunale EOJ-systemer (elektronisk omsorgsjournal) med sygehusenes journaldata på sundhedsjournalen, sundhed.dk. Baggrunden for analysen er bl.a. et ønske om at skabe mere gennemsigtighed for borgerne omkring deres behandlingsforløb.

 

I analysen er der indhentet erfaringsdata fra hhv. Fredericia, Haderslev, Odense og Aarhus Kommuner. Der er gennemført interview med 16 medarbejdere, fire borgere og tre pårørende. En overvejende del af erfaringsdata er indhentet fra Fredericia Kommune. Herudover er der gennemført interview med Kræftens Bekæmpelse, Ældre sagen og Diabetes Foreningen, for at afdække erfaringer med involvering af – og digitalt samarbejde med - patienter/borgere og pårørende.