ACCESS-projektet

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Lone Boysen Lauritzen
Stilling: 
Projektsygeplejerske
Firma/organisation: 
Tønder Kommune

Det hævdes ofte, at sundhedstilbuddene til akutte ældre medicinske patienter er usammenhængende og ukoordinerede. ACCESS-projektet (Acute Combined CarE for Seniors in Sønderjylland) er et fælles sønderjysk projekt mellem Sygehus Sønderjylland, praktiserende læger i sygehusets optageområde og fire kommuner: Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg. Projektets mål var at evaluere forskellige samarbejdsformer på tværs af sektorer med fokus på borgere over 65 år med akut opstået medicinsk sygdom, der kræver øjeblikkelig sundhedsfaglig indsats. Hør om Tønder kommunes erfaringer med at tilbyde ældre medicinske patienter akutpladser på to korttidscentre, som alternativ til en akut sygehusindlæggelse. Hvad opnår borgerne med behandlingstilbuddene - og hvad får kommunen ud af det? Hvordan er samarbejdet med læger i almen praksis og på sygehus? Hvordan kan samarbejde og koordinering sikre bedre og mere sammenhængende forløb? Og hvad er det for nogle nye arbejdsvilkår kommunerne får, når borgerens forløb sættes i centrum?