Undgå utilsigtede hændelser med rettidig deling af relevante kliniske data

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Nina Saurbrey
Stilling: 
Overlæge på børneafdelingen Herlev Hospital og koordinerende patientsikkerhedsrepræsentant
Firma/organisation: 
Region Hovedstaden
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Peter Damm
Stilling: 
Business Innovation Manager
Firma/organisation: 
Max Manus Danmark A/S
Navn: 
Louise Bilenberg Pape-Haugaard
Stilling: 
Adjunkt, PhD, M.Sc.BME
Firma/organisation: 
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet
E-mail: 
lph@hst.aau.dk
Navn: 
Anne Mette Bragh Frederiksen
Stilling: 
Direktør
Firma/organisation: 
Max Manus Danmark A/S
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Der bruges mere og mere tid på klinisk dokumentation uden, at patientforløbet nødvendigvis forbedres. Dette skyldes bl.a. manglende adgang til tidstro kliniske data
2: 
Manglende tidstro kliniske data har såvel økonomiske som sikkerheds- og kvalitetsmæssige konsekvenser.
3: 
Ved at registrere kliniske data det rigtige sted, med det samme, er det muligt at opbygge et relevant og optimalt samspil mellem de sundhedsprofessionelle og med patienten.

Sammen med Nina Saurbrey, Overlæge på børneafdelingen på Herlev Hospital og koordinerende patientsikkerhedsrepræsentant, sætter vi både fokus på de sikkerhedsmæssige og kvalitetsmæssige konsekvenser af manglende adgang til tidstro kliniske data samt på relevante løsningsmuligheder.

Den rettidige, tidstro deling af relevante kliniske data imellem sundhedsvæsnets interessenter er pt. udfordret. Dette har konkrete konsekvenser for patientforløbet, patientsikkerheden, for det sundhedsfaglige personales arbejdsforhold og den økonomiske bundlinje i sektoren. Disse konsekvenser præsenteres i oplægget.
 
Der bliver i dag anvendt megen tid, hos alle parter, med at registrere og søge information, dele information i ’forskudte sekvenser’ mellem sundhedsfagligt personale, tilbageløb i forhold til at sikre informationens validitet og uddybning af allerede afsendt information.

Hvor meget tid der anvendes til informationssøgning, informationsdeling og tilbageløb, kan kvantificeres, og i oplægget præsenteres disse data. Vi har bl.a. konkrete tal på tiden, som bruges på klinisk dokumentation, på søgning af information og tal for hvor længe klinisk dokumentation ligger utilgængeligt i digitale diktater, og dermed inkubationstiden for deling af dokumentation.

Nye tal fra Patientombuddets årsrapport 2014 ang. utilsigtede hændelser angiver, at der på hospitalerne sker ca. 50.000 utilsigtede hændelser. 13% af dem skyldes fejl ved overlevering af information. Disse tal angiver en tendens omkring problemer med manglende information, som underbygges af undersøgelser, som vi præsenterer i oplægget.

Max Manus er meget optaget af tidstro registrering af kliniske data som bl.a. forebygger, at der spildes tid på, at flere parter efterspørger klinisk data, indtil den er formelt distribueret. Vi vil også i oplægget præsentere og demonstrere, hvorledes klinisk dokumentation kan gøres smartere og mere tidstro, direkte i de relevante kliniske systemer.

Max Manus har stor erfaring fra den kliniske verden i kraft af, at vores løsninger anvendes på størstedelen af sygehusene i Danmark, Sverige og Norge.