Patient Empowerment – Korrekt implementering af operationelle løsninger til patientens bedste

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Jakob Routhe
Stilling: 
Advanced Business Consultant
Firma/organisation: 
NNIT
E-mail: 
jsir@nnit.com
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Jakob Egede Budtz
Stilling: 
Advanced Business Consultant
Firma/organisation: 
NNIT
E-mail: 
JKEB@nnit.com
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
De politiske ambitioner for patient empowerment skal følges op af yderst veldefinerede operationelle kriterier og matche borgerens behov for at skabe værdi.
2: 
Bud på operationelle og sammenhængende løsninger der kan være med til at skabe værdi for borgeren og bidrage til engagement og selvkontrol fra borgeren i sin egen sundhed.
3: 
Behov for engagement og inddragelse i egen behandling set fra en kronikers synsvinkel.

Baggrund og motivation:
Der er store politiske ambitioner og budskaber i de nationale strategier og pejlemærker for patient empowerment fra de danske regioner og kommuner. De kommende år investeres der i flere store it-projekter, der skal inddrage borgeren/patienten i behandlingen. Herunder kan f.eks. nævnes Sundhedsplatformen og sundhed.dk, som begge har et klart mål om at øge borgerens selvkontrol og engagement i egen sundhed ved at udnytte eksisterende teknologiske muligheder.
De operationelle kriterier er derimod ikke veldefinerede og tilpasset borgerens/patientens behov og krav om veldokumenterede løsninger, men er i højere grad dikteret af den teknologiske udvikling.

Beskrivelse:
Diabetes og andre kroniske sygdomme er et af de områder, hvor patientinvolvering kan skabe stor værdi og potentielt øge kvaliteten af behandlingen. Det er bl.a. veldokumenteret i flere studier fra Kaiser Permanente. Selvkontrol og engagement er vejen frem. Hvilke muligheder har borgeren/patienten, hvis man anvender teknologier for b.la. dataopsamling fra mobilenheder og medicinsk udstyr og digitale kommunikationsværktøjer (video/chat) og hvordan matcher de patientens behov? 
Som kroniker har man bl.a. behov for at kunne dele sine data, få overblik over sin behandling, oplyse om sin tilstand, kommunikere digitalt med sundhedsprofessionelle, selvbetjening til f.eks. bestille en tid til konsultation. Men vigtigst af alt, at data følger borgeren uanset, hvor han eller hun befinder sig i sundhedsvæsnet.
For at kunne opnå dette er der et stigende behov for veldefinerede kriterier for hvad man ønsker at opnå med implementeringer af forskellige løsninger. Det gælder også operationelle løsninger der har en veldokumenteret værdiskabende effekt for patienten. Det er derfor essentielt at inddrage patienten tidligt i forløbet for at kunne udvælge de korrekte operationelle løsninger. 
Kun ved sådan en patientfokuseret tilgang vil man kunne drage fuld udnyttelse af de teknologiske muligheder og sikre en stærk patientempowerment.  

Indlægget:
I indlægget præsenteres borgerens behov for medindragelse set fra en kronikers synsvinkel. Med afsæt i oplægsholders personlige erfaring som type 1 diabetiker, understøttet af de seneste forskningsresultater, gennemgås behov og muligheder for opnåelse af patient empowerment. 
Dette perspektiveres via praktiske implementeringserfaringer, dels internt i regionerne, dels i snittet mellem kommunerne og regionerne. Her inddrages kendskab til operationelle løsninger fra verdens førende leverandører inden for sundheds-it, Epic Systems, som led i arbejdet med Sundhedsplatformen.