Sundhedsjournalens audit-opfølgning og herunder, anvendelse af NSP-Behandlingsrelationsservice (BRS).

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Jens Rahbek Nørgaard
Stilling: 
Chefkonsulent
Firma/organisation: 
MedCom - det danske sundhedsdatanet
E-mail: 
jrn@medcom.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Pia Jespersen
Stilling: 
Chefkonsulent
Firma/organisation: 
National Sundheds-IT
E-mail: 
pihj@ssi.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Sundhedsjournalen gennemfører halvårlige audit-workshops og benytter behandlingsrelationsservicen til at filtrere opslag mhp auditering af de opslag, hvor der foreligger en svag behandlingsrelation.
2: 
BRS er en service på National Service Platform. Den kan kvalificere en behandlingsrelation mellem en kliniker og en patient ud fra kendskabet til kliniker-cpr, klinikerorganisation og patientcpr.
3: 
BRS er et tilbud om validering af behandlingsrelation, som med fordel vil kunne benyttes af, eller supplere eksisterende faciliteter i fagsystemer på sygehuse, i praksis og speciallægepraksis.

Baggrund og motivation.
E-journal har i flere år været en formidler af journaldata fra sygehusenes EPJ-systemer til både KLINIKERE, som i forbindelse med udredning og behandling ønsker at orientere sig om en aktuel patients registreringer i andre regioner og BORGERE, som ønsker at følge med i egen behandling.
Med Sundhedsjournalen har man samlet 3 datakilder (e-journal, Laboratorieportalen og FMK), som giver et bredere overblik og patientens aktuelle og historiske data.
Hvert år bliver der foretaget over 1,5 mio. opslag i Sundhedsjournalens datakilder af mere end 50.000 klinikere. Adgangen til disse opslag er reguleret i klinikernes fagsystemer, således at man kun kan opnå adgang til Sundhedsjournalens datakilder via en dokumenteret behandlingsrelation fra eget fagsystem.
I tilfælde af at der skulle kunne forekomme et opslag uden en relevant behandlingsrelation har patienten mulighed for at opdage dette i MinLog på sundhed.dk som udstiller alle opslag til Sundhedsjournalens datakilder.
Denne sikkerhedshåndtering kan imidlertid ikke stå alene, og derfor har man i e-journal i flere år afholdt fællesregionale audit workshops, hvor man ud fra stikprøver fra e-journalens logdatabase gennemgår de forskellige opslags relevans. Dette har bl.a. resulteret i flere personalesager – mest kendt er nok fyringen af en kliniker i Region Midt i 2013.

Beskrivelse.
Over det sidste halvandet år har man på de halvårlige audit-workshops sammenlignet behandlingsrelationsservicens evne til at kvalificere en behandlingsrelation med den behandlingsrelation man - som auditør – manuelt kunne fastlægge ud fra data fra egne systemer.
Behandlingsrelationsservicen (NSP) opsamler data fra LPR, Ydelsesregisteret, Yderregisteret og Henvisningshotellet for at kunne vurdere om der over tid har været en behandlingsrelation mellem en patient og hhv. en praksis-, special- eller sygehuslæge.
I forhold til auditeringen af opslag i Sundhedsjournalens datakilder, har dette betydet at BRS har kunnet kvalificere behandlingsrelationen for op til 80 % af alle opslag i en stikprøve som værende gode. Dette har betydet at auditørerne har kunnet arbejde mere målrettet med de sidste 20 %, hvor der ikke a priori kunne valideres en behandlingsrelation.
Der auditeres således mere effektivt, og man har kunnet udvide stikprøvestørrelsen og dermed sandsynligheden for at spotte evt. uautoriseret anvendelse af Sundhedsjournalen. Der arbejdes dog frem mod en yderligere optimering og effektivisering af processerne omkring audit.

Fordelene ved at anvende BRS:

  1. BRS’ datakilder indeholder tidstro information om behandlingsrelationer for klinikere i praksis, speciallægepraksis og sygehuse.

  2. BRS giver mulighed for at filtrere stikprøver for opslag således at ligefremme behandlingsrelationer kan godtgøres maskinelt, mens svære behandlingsrelationer kan efterforskes manuelt.

Ved opslag på Sundhedsjournalen på sundhed.dk anvendes behandlingsrelationsservicen allerede til at sikre, at der er en aktuel behandlingsrelation til patienten, og i løbet af efteråret 2015 vil også det fælles Medicinkort begynde at anvende servicen.
På sigt forventes det, at man ved at tilkoble nogle flere kilder vil kunne dokumentere behandlingsrelationen for 90-95% af alle opslag på f.eks. sundhedsjournal og FMK. Dette skulle gerne bidrage til at gøre det enklere for klinikerne at tilgå de oplysninger, de har brug for for at behandle patienten.

Indlægget.
I indlægget gøres der kort rede for behandlingsrelationsservicens virkemåde. Endvidere gennemgås Sundhedsjournalens auditeringsprocedurer og resultater i almindelighed og BRS anvendelse i særdeleshed. Både auditeringsprincipper og BRS anvendelsen (og muligheden for yderligere valideringskilder) vil blive diskuteret sammen med et forhåbentlig engageret publikum. Det er Danske Regioner, RSI, de 5 regioner, sundhed.dk samt MedCom der står bag Sundhedsjournalen.