Kan vi samarbejde digitalt mellem sektorerne og samtidig sikre borgernes integritet og datasikkerhed?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Kirsten Skovrup
Stilling: 
Projektleder og konsulent
Firma/organisation: 
Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune
E-mail: 
skovrup@aalborg.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvad gør vi i dag omkring datasikkerhed?
2: 
Hvad bringer fremtiden af udfordringer?

Baggrund

Det er vigtigt for især komplekse forløb, at borgerne og deres pårørende for det første oplever et samarbejdende, velinformeret og koordinerende sundhedsvæsen. For det andet at de sundhedsfagliges deling af data og koordinering af behandling understøtter kvalitet og effekt af sundhedsindsatsen. Det kan vi kun gøre, hvis vi udveksler data med hinanden digitalt. Deri ligger flere problemstillinger i forhold til sikring af borgernes integritet og datasikkerhed.

 

Indlægget

I indlægget fortælles om praksis for udveksling af data som det foregår i dag mellem kommunen og praktiserende læge/sygehus. Kommunerne er i dag primært reagerende i forhold kommunikationen med sygehusene, men i fremtiden vil kommunerne også blive agerende i takt med opgaveflytning. Fremtiden forventes at bringe en langt større grad af informationsudveksling for at sikre, at borgerne oplever et bedre sundhedsvæsen, hvor de ikke konstant skal afgive de samme oplysninger, og hvor der ikke koordineres mellem sektorerne.  Hvordan kan vi så samarbejde, koordinere og skaffe viden uden at det vil gå ud over datasikkerheden? Oplægget vil fokusere på kommuners behov, og hvordan kommunerne håndterer datasikkerheden.