Sammenhæng i e-sundhedsvæsenet: next step!

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Flemming Christiansen
Stilling: 
Direktør
Firma/organisation: 
National Sundheds-it
E-mail: 
flc@ssi.dk

På sessionen vil de to indlægsholdere give deres refleksioner over de kommende udfordringer og muligheder for digital understøttelse af det tværsektorielle samarbejde i sundhedssektoren, samt hvilke krav ”det nære sundhedsvæsen” stiller til sammenhængende digital understøttelse.

Indlægsholderne vil forholde sig til den nuværende digitale understøttelse af det tværsektorielle samarbejde i sundhedssektoren (Medcom-beskeder, FMK, Sundhedsjournalen, etc.), og hvilke forventninger de har til disse komponenter. Samt komme ind på hvor den nuværende digitale understøttelse kommer til kort, fx ift. komplekse tværgående patientforløb, og hvordan man forventer, at kunne opnå en bedre digital understøttelse.

Endvidere vil de forholde sig til hvilke tiltag, de forventer, der er på vej på den korte bane , og som skal skaleres til nationalt niveau.

Ydermere vil indlægsholderne sætte den nye Sundhedsdatastyrelse i perspektiv i forhold til ønsket om et stærkere og mere sammenhængende sundhedsvæsen gennem bedre brug af data og digitale løsninger.