Sociala utmaningar vid implementering av Informationssystem i svensk hälso- och sjukvård

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Lina Nilsson
Stilling: 
projektkoordinator
Firma/organisation: 
Blekinge Institute of Technology

I Sverige uppmanas hälso- och sjukvårdsorganisationer genom en nationell IT-strategi att bli effektiva, tillgängliga och ge säker vård med hjälp av Informationsteknologiska (IT) lösningar och implementera eHälsaäls. Trots att flera nationella, regionala och lokala eHälsoprojekt har initierats i svensk hälso- och sjukvård, har inte implementeringen av dem gått i den takt som strategin planerade. Under den här föreläsningen presenteras forskning som påtalar betydelsen av de sociala aspekterna när IT och eHälsoprojekt ska implementeras i hälso- och sjukvård, och varför dessa aspekter kan ha bidragit till att nationell IT-strategis planering är försenad. Till exempel, varför inverkar makt, professionell identitet, socialisering och interaktion på implementeringen av IT och eHälsoprojekt? Föreläsningen innefattar också en presentation av fortsatt forskning om sociala utmaningar samt ett resonemang om hur vårdutbildningar kan möta dessa utmaningar.