Klinikkernes anvendelse af IT systemer i Danmark

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Christian Nøhr
Stilling: 
professor
Firma/organisation: 
Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet
E-mail: 
cn@plan.aau.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvad er status for klinikernes anvendelse af sundheds-it i Danmark?
2: 
Hvordan forholder klinikerne sig til udviklingen og brugen af sundheds-it-systemer?
3: 
Kan der peges på tendenser i måden sundheds-it bliver anvendt på?

For sjette år har E-sundhedsobservatoriet gennem en spørgeskemaundersøgelse til et udsnit af klinikere kortlagt anvendelsen af sundheds-it-systemer i Danmark. Både læger, sygeplejersker og lægesekretærer indgår i undersøgelsen.

Undersøgelsen udforsker klinikernes anvendelse af it-systemer: antal brugernavne og passwords, oplevet hurtighed og stabilitet i systemerne mm. For at kunne give input til strategiske initiativer blev brugerne også spurgt om, hvilke kliniske oplysninger de gerne vil dele med andre klinikere i sundhedsvæsenet. I det sidste afsnit af undersøgelsen tilkendegav brugerne deres generelle holdning til udviklingen og virkningerne af sundheds-informationssystemer på en fem-punkts-skala.

Dette oplæg vil gennemgå de nyeste resultater fra undersøgelsen og sammenligne dem med de foregående år for at kunne påpege eventuelle tendenser.