Borgernes anvendelse af og syn på sundheds-it

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Pernille Bertelsen
Stilling: 
lektor
Firma/organisation: 
Institut for Planlægning, DaCHI, Aalborg Universitet
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Hvad er status for borgernes kendskab til og anvendelsen af sundheds-it i Danmark anno 2015?
2: 
Hvad er borgernes konkrete erfaringer med sundheds-it til kommunikation med sundhedspersonalet og sundhedsvæsenet?
3: 
Ønsker borgerne at kunne dele egne sundhedsdata med fx pårørende?

I 2013 gennemførte E-sundhedsobservatoriet for første gang en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der kortlagde borgernes anvendelse af og syn på sundheds-it. I år, 2 år efter, har vi gentaget undersøgelsen, dog i en revideret form. Ikke alle spørgsmål er identiske med undersøgelsen fra 2013 idet bl.a. nye spørgsmål er føjet til.

En formidling af 2013 undersøgelsen kan downloades på http://www.dachi.aau.dk/Publikati%20oner_DaCHI/tech-reports-DaCHI/

Gentagelse af undersøgelsen hvert andet år giver mulighed for at følge udviklingen i borgernes anvendelse af og syn på sundheds-it, og efter nogle år vil vi have data fra en længere periode, der kan sammenlignes nationalt og internationalt. Sammenlignet med den første undersøgelse er den i år udvidet på to områder.

    a) Vi har stillet et antal spørgsmål, der også indgår i nati onale undersøgelser af borgeres brug af sundhed-it i henholdsvis Norge og Finland. Det har vi gjort ud fra et ønske om på sigt at blive i stand ti l at perspektivere data fra Danmark med data fra disse lande. I de nordiske lande er der også blevet skelet ti l vores første undersøgelse, da de andre lande har designet deres nationale undersøgelser.

    b) Vi har inkluderet spørgsmål om borgeres anvendelse af selvmonitoreringsudstyr (apps, telemonitorering, mm), samt spørgsmål om hvorvidt informanterne støtter/hjælper en ældre, handikappet eller syg person i deres kontakt med sundhedsvæsenet?

Formålet med undersøgelsen er således at tage temperaturen på borgernes kendskab og holdning ti l sundheds-it samt deres anvendelse af borgernært sundheds-it.

Resultaterne af undersøgelsen foreligger i slutningen af september, og vi vil fortælle om de mest interessant fund.