Konferenceåbning

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Andreas Rudkjøbing
Stilling: 
formand
Firma/organisation: 
Lægeforeningen
E-mail: 
ark@dadl.dk

Patienten er altid den vigtigste - også i fremtidens sundhedsvæsen
Patienter har forskellige forudsætninger - og for at få det fremtidige sundhedsvæsen til at fungere, er det vigtigt, at de ansatte møder patienten på dennes præmisser og tilpasser behandlingen til den enkelte patient.

Skal patienten anvende sundheds-IT, skal det tilpasses patientens IT-viden og -kunnen, og med tilbud om, at patienter, der ikke er trygge ved IT, kan få hjælp ti l at bruge det.

Sundheds-IT skal understøtte det kliniske arbejde.
IT-systemerne skal kunne stille relevante kliniske data til rådighed på en brugervenlig måde, og systemerne skal virke, fx i form af tidstro data og beslutningsstøtteværktøjer til valg af behandling.

De ansatte i sundhedsvæsenet har gennem de seneste år oplevet og kritiseret lange ventetider i sundheds-IT-systemer. Den ventetid kunne omsættes til klinisk arbejde.

IT-systemernes indhold skal være relevant og opdateret på tværs af sektorer.
Arbejdsdelingen mellem sygehusvæsenet og det nære sundhedsvæsen kalder på integrerede sundheds-IT-løsninger, hvor behandlere på sygehus, i almen praksis og i kommuner har adgang til samme opdaterede oplysninger, fx FMK.

Få medarbejderne med i udvikling, planlægning og implementering af sundheds-it
Sundheds-it er et middel til at understøtte og højne det kliniske arbejde til gavn for patienterne. Brugernes viden og engagement er afgørende for et godt resultat.