Servicemål på akutafdeling set fra et logistisk perspektiv

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Vivi Thuy Nguyen
Stilling: 
Ph.d.-studerende i hospitals logistik
Firma/organisation: 
Aalborg Universitet
E-mail: 
vivi@m-tech.aau.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Kjeld A. Damgaard
Stilling: 
Ledende overlæge på FAM
Firma/organisation: 
Vendssyssel Hospital, Hjørring
E-mail: 
kad@rn.dk
Navn: 
Iskra Dukovska-Popovska
Stilling: 
Adjunkt
Firma/organisation: 
Aalborg Universitet
Navn: 
Kenn Steger-Jensen
Stilling: 
Professor
Firma/organisation: 
Aalborg Universitet
E-mail: 
kenn@m-tech.aau.dk
Navn: 
Hans Henrik Hvolby
Stilling: 
Professor
Firma/organisation: 
Aalborg Universitet
E-mail: 
hhh@m-tech.aau.dk

Hovedbudskaber

1:Få evidensbaserede studier eksisterer omkring danske nationale servicemål og deres påvirkning på den daglige drift på akutmodtagelser. Formålet med dette studie er, at skabe viden omkring de udfordringer de medfører i praksis på akutmodtagelser.

2: Dette studie viser, at de nationale servicemål er tvivlsomme indikatorer for akutmodtagelsens performance. På baggrund af ustruktureret dataregistrering og diversitet af patient flow er det svært at udtale sig omkring en afdelings performance.

3: Det anbefales, at akutmodtagelsen bør udarbejde yderligere operationelle tidsmål såsom total varighed og procestider heriblandt processer uden for afdelingen. Dette er med henblik på, at forstå årsag og virkningssammenhæng mellem ventetider, procestider, og den totale varighed. Tidstro dataregistrering igennem klare spilleregler for tavleregistrering er et væsentligt skridt i forhold til at forstå, sammenligne, og forbedre danske akutmodtagelsers daglige driftsstyring. 

 

 

Hensigten med servicemål er at kunne sammenligne nationalt medhenblik på vidensdeling omkring best praksis samt forbedre den daglige styring af akutmodtagelsen (ressource- og patientsiden). I indlægget præsenteres et studie i samarbejde med akutmodtagelsen på Vendssyssel Hospital omkring servicemål og det opsatte målesystem. Analyse af dataregistrering igennem et datasæt fra Cetrea mellem august 2014 til marts 2015 vil blive præsenteret. Dette studie er et led i udviklingen af et driftsstyringsværktøj for afdelingen.