Kommunens brug af sundhedsdata

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Britta Crone
Stilling: 
Analyse- og økonomikonsulent
Firma/organisation: 
Faxe Kommune, Center for Sundhed & Pleje
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Claus Rehfeld
Stilling: 
Adm. Dir.
Firma/organisation: 
Rehfeld Partners A/S
E-mail: 
cir@rehfeld.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Sundhedsstrategisk Planlægnings Værktøj SSPV giver mulighed for at målrette den forebyggende indsats mod de diagnoser, borgergrupper og distrikter i kommunen hvor det giver mest værdi.
2: 
SSPV gør det muligt at måle effekten på de sundhedsinitiativer der gennemføres, samt prioritere fremtidige initiativer.
3: 
SSPV giver et nemt og overskueligt overblik, over nødvendig information, således at ledelsen og andre aktører kan træffe bedre beslutninger.

Det var som udgangspunkt vanskeligt at skaffe informationer om den kommunale medfinansiering uden at have et indgående kendskab til forskellige tekniske områder, samtidigt med at informationens tilgængelighed i høj grad krævede indsigt i DRG-systemet og de tilhørende kombinationer af diagnoser og sammenhænge i øvrigt. Siden kommunerne overtog større ansvar for sundhedsområdet ved strukturreformen i 2007 har mange kommuner manglet viden omkring, hvad udgifterne er blevet brugt til, og hvordan man som kommune kan påvirke dels udgifter, sygdomsmønstre og forebygge.

I forbindelse med strukturreformen igangsatte det daværende Sundhedsøkonomisk Center under Sundhedsstyrelsen et projekt med henblik på at opbygge et kommunalt sundhedsøkonomisk informationsgrundlag (KØS), til understøttelse af de lokale sundhedsindsatser og initiativer. KØS viste sig imidlertid at være vanskelig at anvende og den manglende brugervenlighed har medvirket til at mange kommuner kun i ringe grad anvender KØS i dag, på trods af de mange informationer. Dataudtræk er tidskrævende, vanskelligt og manuelt, hvorfor validiteten af udtrækkene ofte er lav når kommunerne gør det selv. 

Faxe Kommune valgte at få en løsning (SSPV – Sundheds Strategisk Planlægningsværktøj), hvor brugerne har fået bedre overblik over medfinansieringsudgifterne og har nu mulighed for at målrette den forebyggende indsats mod de diagnoser, borgergrupper og distrikter i kommunen hvor det giver mest værdi. Løsningen leveres af Rehfeld og er pt. implementeret hos 15 kommuner.  Den sundhedsstrategiske løsning er udviklet i samarbejde med flere kommuner og fungerer som en standardløsning med en række tilvalgsmuligheder. 

Løsningen bidrager med stor værdi både i forhold til faglighed og økonomi på sundhedsområdet. Løsningen gør det desuden muligt at måle effekten på de sundhedsinitiativer der gennemføres, samt prioritere fremtidige initiativer. Arbejdet med sundhedsplanlægning er nu nemmere og mindre ressourcekrævende for brugerne og løsningen frigiver ressourcer til mere værdiskabende aktiviteter.