Mit Forløb - Patientens tovholder app

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Marie-Louise Krogh
Stilling: 
Innovationskonsulent
Firma/organisation: 
Odense Universitetshospital, Digital Innovation
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Christian Tvede
Stilling: 
Innovationskonsulent
Firma/organisation: 
Odense Universitetshospital, Digital Innovation
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Alle taler om patienten i centrum, her er et konkret initiativ, der gør noget ved det. Med en app, der er nemt tilgængelig og troværdig, kommunikeres om pt's forløb i tekst, illustrationer og videoer
2: 
Via brugerdreven innovation skabes et relevant indhold for pt. Information kan tilgås før/efter behandling, og der er mulighed for kommunikation via beskeder mellem pt. og behandlende afdeling
3: 
Apps er den hurtige, agile lillebror til nogle af de store eksisterende systemer, og skal vi hente gevinsterne, som i sidste ende er til patienternes fordel, skal der integreres til de eksisterende

Baggrund og motivation:

Vores mål: At appen bliver patientens tovholder midt i den store strøm af fakta, man skal forholde sig til som patient. At appen bliver patientens foretrukne kilde til information om behandlingsforløb, indkaldelser og dialog med behandlere, herunder registrering og indsendelse af egne målinger. At appen giver bedre overblik over, hvor patienten er i sit forløb, hvad næste skridt er, og hvad patienten skal foretage sig i den forbindelse.

Indlæggelsestiden bliver stadig kortere, og mange indlæggelser bliver nu ambulante forløb. Dette giver patienterne og personalet kort kontakttid, og dermed bliver de informationer, patienten skal have og personalet skal give, meget komprimerede. For at skabe tryghed og en vis forventningsafstemning, skal informationen målrettes. Patienten skal have relevant information i forhold til forløb og den afdeling, de skal behandles på, herved sikres et fælles grundlag for patient og sygehus.

Beskrivelse:

Appen er i brug i 9 afdelinger (flere på vej) på OUH og er under stadig udvikling og udbredelse, mens Digital Innovation, klinikere og patienter eksperimenterer med den rigtige form til at sætte patienten i centrum.

Appen er opbygget i specifikke forløb, der giver patienten den konkrete information om det forløb, der er relevant for dem. Og den kan i sin nuværende form bl.a. bruges til kommunikation/information om patientforløb, patienten kan have dialog med afdelingerne, samt registrere egne data. Snart vil man kunne målrette informationen individuelt til den enkelte patient, og vi arbejder på at opbygge sammenhænge i patientforløbene i appen.

Indlægget:

Demonstration af appen, hvor der vil blive vist eksempler på bl.a. kommunikation, dialog og egne værdier. Samt vist eksempler på integration til eksisterende systemer.

I indlægget vil implementering og de udfordringer vi møder blive belyst. Undersøgelser og tendenser vil blive trukket frem for at perspektivere brugen af apps  og hermed være med til at forklare, hvorfor klinikere og patienter er så glade (begejstrede) for at bruge dem.