MiBAlert, en real time automatisk alert i EPJ ved fund af multiresistente bakterier.

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Bente Olesen
Stilling: 
Overlæge ph.d.
Firma/organisation: 
Klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev Hospital
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Peter steenberg
Stilling: 
Chefkonsulent
Firma/organisation: 
Autonik
Navn: 
Marianne Voldstedlund
Stilling: 
Overlæge ph.d.
Firma/organisation: 
Statens Serum Institut
E-mail: 
mav@ssi.dk
Navn: 
Vita Simonsen
Stilling: 
Senior Prof. Business Analyst and Project Leader
Firma/organisation: 
CSC Scandihealth
Navn: 
Kenneth P. Rasmussen
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Center for It, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden.
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
MiBAlert er en real time automatisk alert i den elektroniske patientjournal ved fund af multiresistente bakterier.
2: 
MiBAlert funktionen bidrager til forebyggelsen af nosokomielle infektioner, og dermed positivt til såvel patientsikkerheden som økonomien.
3: 
MiBAlert er baseret på en national database og kan let implementeres i hele Danmark.

Baggrund og motivation: Når isolationskrævende patienter indlægges, genindlægges eller overflyttes imellem afdelinger og hospitaler, følger vigtig information om fund af multiresistente bakterier ofte ikke med patienten. Mangelfuld deling af information kan medføre smitte af medpatienter eller ligefrem hospitalsudbrud. Derfor har Region Hovedstaden støttet udvikling af en real time alert i den elektroniske patientjournal. Alerten aktiveres automatsik ved fund af multiresistente bakterier. I 2014/15 blev Region Hovedstaden ramt af et udbrud med vancomycinresistente enterokokker (VRE), derfor blev en prototype på MiBAlert omfattende VRE prioriteret. Regionen betjener 1,8 millioner indbyggere og alle hospitaler benytter samme elektroniske patientjournal (OPUS Arbejdsplads). Opus Arbejdsplads kan tilgås af alle hospitaler samt akutelefontjenesten i Region H.

Beskrivelse: MiBalert anvender data fra Den danske mikrobiologidatabase MiBa. MiBa modtager elektroniske kopier af alle mikrobiologiske svar i Danmark, inklusive patientidentifikation via CPR. Ved opslag på CPR i den elektroniske patientjournal sendes en automatisk forespørgse til MiBa, som automatisk aktiverer MiBalert. I 2015 blev en prototype alert lanceret med VRE in Region Hovedstaden. En elektronisk alert genereres ved fund af en eller flere positive prøvesvar for VRE inden for det sidste år i Region Hovedstaden. MiBalert ses i den elektroniske patientjournal, som en farvet smart-button med tre mulige tilstande:

1. Positivt prøvesvar for VRE (rødt MiBAlert symbol)

2. Ingen prositive prøvesvar for VRE (grønt MiBa symbol)

3. Virker ikke (gråt X symbol)

Mouse-over viser en tekst med dato for den positive prøve med VRE. Et klik på ikonet forbinder lægen til MiBa, med direkte forbindelse til alle patientens mikrobiologiske prøvesvar.

Prototypen har været ubetinget succes. I akutmodtagelserne, har personale hurtigt kunnet identificere nyindlagte patienter med VRE. De infektionshygiejniske enheder rapporterer om tidligere erkendelse af smittefarlige patienter med VRE ved sektor overgange. Personalet på røntgenafdelinger, medicinske afdelinger samt ambulatorier finder MiBAlert nyttig i planlægningen. MiBAlert øger opmærksomheden ved sektorovergange på fund af multiresistente bakterier. Dette er alle afgørende faktorer for opnåelse af infektionskontrol i en udbrudssituation, som den aktuelt i Region H. Snart vil andre multiresistente bakterier som f.eks. MRSA blive inkluderet i MiBAlert. MiBAlert er baseret på en national database og kan let implementeres i hele Danmark. Det er velkendt at nosokonielle infektioner er forbundet med øget sygelighed, større dødelighed, flere dage i isolation, længere indlæggelsestid og dermed større omkostninger, sammenlignet med patienter der ikke smittes med en infektion under indlæggelse. MiBAlert funktionen bidrager til forebyggelsen af disse infektioner, og dermed positivt til såvel patientsikkerheden som økonomien.