Fælles Medicinkort – Implementering af FMK i hjemmeplejen i 98 kommuner - Vi gjorde det!

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Poul Erik Kristensen
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
KL - Social og sundhed
E-mail: 
PRK@kl.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Nanna Skovgaard
Stilling: 
Kontorchef
Firma/organisation: 
Ministeriet for sundhed og ældre

KL igangsatte en massiv indsats for at implementere Fælles Medicinkort. Det var en stor opgave med

 

  • 98 lokale FMK-projekter
  • udbredelse af digital signatur
  • nye arbejdsgange
  • et intenst og bredt samarbejde de øvrige FMK-parter

 Hør om hvilke rammer der skulle etableres for at nå målet, og hvilke udfordringer der blev løst undervejs.

 Implementering af Fælles Medicinkort i 98 kommuner er en stor og bred opgave – ikke kun i de enkelte kommuner. En god implementering forudsætter en stor indsats på tværs af de sundhedsfaglige i kommunen med de praktiserende læger, apotekerne og hospitalslægerne.

 Også nationalt skulle der skabes rammer på tværs af sundhedsvæsenet med tværsektorielle vejledninger med regionerne, samarbejdsaftaler med de praktiserende læger og god koordinering med staten omkring den centrale FMK-løsning, testmiljøer, jura og sikkerhed.

 Alle parter på tværs af sektorerne har samarbejdet mod målet om fuld implementering af FMK blandt andet ved klinisk og teknisk koordinering på tværs af programmet og ved at dele erfaringer på tværs – både de gode og mindre gode.

 

Udfordringerne har været mange – vi giver et indblik i nogle af de spændende aktiviteter.