Fælles Medicinkort – Hvordan er hverdagen i samarbejdet mellem de praktiserende læger og hjemmeplejen?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Benjamin Denta
Stilling: 
Pratiserende læge
Firma/organisation: 
Lægehuset i Høng
E-mail: 
khs@medcom.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Lene Olsen
Stilling: 
Systemansvarlig
Firma/organisation: 
Kalundborg Kommune
E-mail: 
leto@kalundborg.dk

Hør om FMK i en af de kommuner, som er længst med FMK og i dag har stor glæde af FMK

 Med det Fælles Medicinkort etableres der en bedre ramme for samarbejdet mellem den kommunale hjemmesygepleje og de praktiserende læger.

 Tidligere brugte hjemmesygeplejen meget tid på at udrede, hvilken medicin en borger aktuelt skulle have hjælp til at håndtere. Med det Fælles Medicinkort kan den kommunale hjemmesygepleje umiddelbart se et opdateret overblik over den aktuelle medicin i det lokale EOJ-system. Der er tale om et kæmpe løft i kvaliteten af medicinoplysninger, men det er også sårbart og kræver, at alle parter anvender deres lokale systemer på den rigtige måde.

 Selvom der har været mange ”børnesygdomme” såvel i samarbejdet som teknikken, er erfaringerne blandt læger og kommuner, at man med det Fælles Medicinkort tager et stort skridt mod en større patientsikkerhed. Hør om erfaringerne fra det praktiske samarbejde mellem en kommune og en praktiserende læge.”