Fælles Medicinkort – FMK lukker borgerne ind i medicinkortet og vaccinationsregistret

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Helle Balle
Stilling: 
FMK implementeringsleder
Firma/organisation: 
Sektor for National Sundheds-it
E-mail: 
lear@ssi.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Thomas Sonne
Firma/organisation: 
NSI/Lakeside
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Telemedicin kan sikre at sundhedsydelserne når ud til borgeren i de yderste distrikter
2: 
Telemedicin er et værdifuldt redskab, som kan kompensere, når logistikken er en dyr udfordring, og der er sparsomt
3: 
Telemedicin kan bruges til visitation, diagnostik samt opfølgning/kontrol

Privacy er et bredt område. Hvor går ’den korrekte’ grænse mellem borgernes ret til privatliv og de sundhedsfagliges adgang til data.

Privacy har længe fyldt i den offentlige debat – hvad betyder det for FMK 

  • Hvem har adgang til borgerens medicinoplysninger?
  • Hvilke oplysninger skal være tilgængelige for hvem?
  • Hvilke detalje-oplysninger omkring ordinationerne, ordinerende læge, organisation osv. skal være tilgængelige? 

 Der vil blive mulighed for at høre om de muligheder for privacy, som FMK og tilstødende services stiller til rådighed, så borgerne kan være trygge omkring FMK. Fælles Medicinkort tager snart endnu et skridt i forhold til privacy, så borgerne selv skal kunne privatmarkere lægemiddelordinationer i FMK og frabede sig at udvalgte sundhedsfaglige har adgang til opslag på medicinkortet. 

I oplægget vil også fremtidige muligheder for borgerne i FMK i relation til privacy og patient empowerment blive præsenteret. Samtidig åbnes for nye selvbetjeningsløsninger som eksempelvis at anmode om receptfornyelse.