Fælles Medicinkort – 7 år efter start - mange udfordringer og gode erfaringer

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Anders Brahm
Stilling: 
Afdelingschef
Firma/organisation: 
Sektor for National Sundheds-it
E-mail: 
lear@ssi.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Lene Ærbo
Stilling: 
Programleder
Firma/organisation: 
National Sundheds-it
E-mail: 
lear@ssi.dk

FMK er et stort program, ikke kun et IT-program, men også et program der ændrer arbejdsgange, stiller nye krav til kvalitetsarbejdet, udfordrer gamle vaner og gør dem transparente, stiller øgede krav til sikkerhed, skal have 25 lokale løsninger til at samarbejde, stiller nye krav til testmiljøer, forudsætter et godt samarbejde på tværs af sektorer og politiske interesser, og åbner for borgeren, som kan følge opslag på sine data.

 Rigsrevisionen fortalte sidste år om de udfordringer FMK har haft undervejs. I år vil vi fortælle om det, der gik godt og som genbruges i fremtidige tværsektorielle projekter, da det ikke var omfattet at rigsrevisionens kommissorie.

 Hør vores erfaringer fra opstart i 2008 til nu. Hvad ville vi gøre anderledes i dag? Hvad gik godt? Og er der udfordringer tværsektoriel, som vi fortsat arbejder på at løse.

 Hvad kan genbruges i andre nationale programmer

En del af aktiviteterne i programmet kan genbruges af de næste tværsektorielle programmer:     

  • Nationale infrastrukturkomponenter
  • Tværsektoriel governance og nationalt roadmap
  • Certificeringskoncept
  • Logopfølgning og dataansvar
  • Patient empowerment
  • Privacy
  • Monitorering opdelt i teknisk implementering og anvendelse
  • Involvering og dialogbaseret samarbejde – for alle: projektledere, sundhedsfaglige, leverandører, politiske interessenter
  • Løbende tilretninger og design efter 100% oppetid