Sammen om velfærdsteknologi

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Kenneth Mikkelsen
Stilling: 
Programchef
Firma/organisation: 
CoLab Denmark, Syddansk Sundhedsinnovation
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
CoLab Denmarks skal sikre at brugerne og borgerne får velfærdsteknologiske løsninger af høj kvalitet og tilpasset deres behov.
2: 
CoLab Denmark får det tværsektorielle samarbejde til at fungere og leverer solide beslutningsgrundlag til sundhedsleverandører, så de kan kvalificere deres egne investeringer i velfærdsteknologiske løsninger
3: 
CoLab Denmark åbner døren til driften og baner vejen til markedet, forkorter og effektiviserer udviklingstiden for virksomhederne og deres velfærdsteknologiske løsninger.

Baggrund og Motivation:

Der mangler sjældent gode idéer, når der skal udvikles nye sundheds- eller velfærdsløsninger i den offentlige sektor – men meget få bliver til gode løsninger. Tilsvarende har der været etableret mange pilotprojekter, der naturligvis har givet nogle erfaringer – men ikke ret mange driftserfaringer. Det stiller udfordringer, når man står overfor ny teknologi: virker teknologien, vil borgerne bruge den og hvordan forbedrer den evt. borgerens oplevelse?

Det er de spørgsmål CoLab Denmark skal være med til at svare på.

Beskrivelse:

CoLab Denmark skal styrke det velfærdsteknologiske område. Det er en samarbejdsmodel, der kobler det private og det offentlige, både kommuner, sygehuse og almen praksis, i et samarbejde om at udvikle løsninger på de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor. Ud fra grundtanken om at store problemer bedst løses i fællesskab, er der samlet et netværk af aktører på tværs af sektorer med hver deres faglige ekspertise.

Brugerne er helt centrale i konstruktionen, og begrebet omfatter borgere, patienter, pårørende, klinikere og plejepersonale. I CoLab Denmark er de udnævnt til medudviklere og bliver inddraget i udviklingen og kvalificeringen af løsninger for at sikre, at det er deres behov og virkelighed, der er omdrejningspunkt allerede tidligt i processen.

I praksis består CoLab Denmark af 6 lokale enheder fordelt i Region Syddanmark: 5 udviklingsmiljøer og et testmiljø. Herfra driver samarbejdsparterne udviklingsprocesserne fra idé til implementering. Som noget helt unikt stiller testmiljøet, Plug & Play, en kopi af den danske referencearkitektur til rådighed. Det åbner for test af digitale løsninger i virkelighedsnære miljøer og det kommer både det offentlige og det private til gavn. For virksomheder forkortes og effektiviseres udviklingstiden af deres produkter, mens sundhedsleverandører får et grundigt indblik og et solidt beslutningsgrundlag, hvorpå de kan basere deres investeringer i nye løsninger.

 Potentialet for CoLab Denmark rækker ud over det regionale udgangspunkt og understøtter nationale initiativer og strategier på sundhedsområdet.

 Indlægget:

I indlægget vil hovedbudskaberne blive uddybet. Udfordringerne og barriererne for udbredelse af velfærdsteknologi vil blive belyst, ligesom modellen for det tværsektorielle samarbejde vil blive beskrevet og eksemplificeret ved 2-3 cases.