Leverandørstrategi og Sundheds-IT - et litteraturstudie

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Helge Præstgaard Carlsen
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
P-VIT-sekretariatet i Region Syddanmark
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Michael Aagesen
Firma/organisation: 
OUH i Region Syddanmark

Der anvendes som bekendt store summer på Sundheds-IT-systemer i Danmark. Forud for beslutninger om at indkøbe et IT-system går – eller bør gå – overvejelser om Leverandørstrategier. Bekender man sig til en Single Vendor-, en Best-of-breed, eller en best-of-suitestrategi? Sådanne overvejelser er naturligvis afgørende for måden, man indretter sin organisation på og for efterfølgende beslutninger om anskaffelse, implementering og drift af systemer. Og dermed for, hvordan og med hvilken effekt de mange penge bliver brugt. Men hvilken strategi er egentlig bedst? Et studie fra Aalborg Universitet udarbejdet af studerende ved Master i Sundhedsinformatik undersøger, hvilken videnskabelig viden, der findes om de tre strategier, og om der findes viden, som kan bidrage til at danne grundlag for valg af Leverandørstrategi. Studiet medtager 837 publicerede artikler.