KPI-drevet projektimplementering - vi kan godt, men vi gør det ikke (endnu)

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Steffen Lerche
Stilling: 
Adm. direktør
Firma/organisation: 
Cambio Healthcare Systems
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Benefits, benefits, benefits: Hvordan vi sikrer at IT-projekter når de satte mål, hvordan vi bestemmer, hvilke mål der er de rigtige, og hvordan vi sikrer, at de rigtige sætter målene og følger dem
2: 
Tror vi, at vi er anderledes end alle andre brancher, der skal implementere store IT-systemer: Konsekvenserne af en fejlslagen implementering er nok større, men midlerne er de samme
3: 
Faktorerne der kan spænde ben for succes: Vi kender faktorerne – så hvorfor lykkes vi ikke alligevel?

Vort sundhedsvæsen har efterhånden indført store IT-systemer mange gange. Vi har også lært meget undervejs, men vi er fortsat bagud i forhold til de brancher, der har størst succes med at gennemføre succesfulde IT-projekter, hvor nytteværdien svarer til, eller endog overgår de ambitiøse mål, der opsættes for indførelse af IT.

Selvom der findes politisk bestemte dagsordner, er der grundlæggende ingen tvivl om, hvad regionernes og kommunernes opgaver er, samt hvilke overordnede strømninger, der påvirker forretningen fremadrettet. Spørgsmålet er således om IT-projekter bestemmes ud fra de heraf afledte forretningsmål, eller om det er andre faktorer, der afgør valget af indsatsområder.

Der findes evidens for at udgangspunktet for de mest succesfulde IT-projekter er en stærk ledelsesmæssig forankring og en meget stringent forudgående proces for at fastlægge målsætninger, at gøre disse målbare, at sikre løbende evaluering af disse, og at sikre den fornødne organisering omkring netop denne målstyrede tilgang.

I mange tilfælde er udgangspunktet for at søsætte IT-projekter i sundhedsvæsnet udefrakommende faktorer, eller særlige interesser inden for egen organisation, så som:

  • Nationale retningslinjer

  • Tekniske krav – krav om nye versioner

  • Enkelte afdelinger eller hospitalers særlige interesser

Ser man på de brancher, der profiterer mest af IT, er der ét dominerende gennemgående træk. Nemlig at alle IT-projekter understøtter en veldefineret forretningsstrategi, at det forlods er bestemt hvordan et IT- projekt er forankret i forhold til strategien, at der er stærke retningslinjer til og principper for, hvorledes topledelsen evaluerer på IT-projekter, og at al implementeringsindsats kan måles.

Påstanden i dette oplæg er, at forudsætningerne for at opnå optimale implementeringer er til stede i dansk sundhedsvæsen, men at vi ofte tøver med at gøre det rigtige, fordi der hele tiden er faktorer, som står i vejen.