Visualiseret EPJ - demo og beskrivelse

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Søren Lippert
Stilling: 
PhD-studerende
Firma/organisation: 
IT Universitetet i København
E-mail: 
sli@dadlnet.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Søren Lauesen
Stilling: 
Professor
Firma/organisation: 
IT Universitetet i København
E-mail: 
slauesen@itu.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Patientens kliniske oplysninger vises grafisk på ét centralt skærmbillede
2: 
Skærmbillederne kan ændres og nye konstrueres af en IT-kyndig kliniker
3: 
Data struktureres vha. officielle klassifikationer

Mange klinikere klager over, at nuværende EPJ-systemer gør det vanskeligt at få overblik over
alle oplysningerne om patienten. Det præsenteres anekdotisk i nyhedsmedierne og
systematisk i en række videnskabelige undersøgelser. Fragmentering af informationerne om
patienten, endda ofte i adskilte IT-systemer, er en vigtig barriere for opnåelse af overblik.
Opfattelse af billeder og grafik har en meget større båndbredde end læsning af tal og ord.
Begge dele spiller afgørende roller for overblikket.

Ud fra ønsket om at stille godt værktøj til rådighed for sundhedsvæsenets slutbrugere, er vi
ved at udvikle et EPJ-system, der angriber disse problemer på to niveauer: brugerfladen og
systemets datamodel. Vi mener, at der er tale om fremskridt, der bør præsenteres for
konferencens deltagere.

Systemet viser oplysningerne grafisk på en manipulerbar tidsskala. Udgangspunktet for
udviklingen er at gøre det let for klinikere at få overblik over patientens historie og tilstand.
Ved at udnytte tidligere arbejder og egne feltundersøgelser har vi konstrueret en datamodel,
som dækker alle slags klinisk arbejde. Funktionalitet og brugerflade er bestemt af
sygeplejerskers og lægers arbejdsopgaver samt relevant viden om visualisering og
brugervenlighed. Overalt er der lagt vægt på intuitiv brug. Visualisering kræver strukturerede
data, og systemet bruger i øjeblikket SKS, ICPC, IUPAC's NPU-klassifikation samt DDDklassifikationen.

Visualiseringen er bygget på datamodellen og er konstrueret vha. et nyt, generisk og
formelbaseret værktøj. Da dette ikke kræver formel IT-uddannelse, kan man i specialer og
klinikker ændre skærmbilleder og konstruere nye i takt med faglig udvikling og organisatoriske
ændringer. Fx kan standardiserede patientforløb og diverse indberetninger indbygges og
ændres efter behov. Softwareudviklingen er gjort i flere iterationer baseret på løbende
usabilitytests. I øjeblikket (marts 2015) har vi en high-fidelity prototype, som vi videreudvikler.

Oplægget holdes som en demonstration af prototypen med efterfølgende uddybende
beskrivelse efter behov.