Tværorganisatorisk samarbejde og deling af data på en sikker og nem måde

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Louise Langelykke
Stilling: 
Product Manager
Firma/organisation: 
KMD A/S
E-mail: 
lly@kmd.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Bo Kinch Andersen
Stilling: 
Sales Manager
Firma/organisation: 
KMD A/S
E-mail: 
bxa@kmd.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Sikker deling af relevant data og informationer behøver ikke at være et stort IT projekt
2: 
Hør hvilke genvinster udvalgte kommuner har fået med ensartet, sammenhængende og effektivt forløb
3: 
Se hvordan Borgeren inddrages aktivt i egen sag

Baggrund for indlægget:

Arbejdet for at skabe en holistisk og tværoffentligt indsats med individet i fokus har igennem de sidste år været omdrejningspunkt i både reformer, offentlige undersøgelser og anbefalinger.

Det har bl.a. ført til afprøvning af nye organiserings- og samarbejdsmodeller på tværs af ydelser og serviceområder. Begrebet om den koordinerede sagsbehandler, der sikrer, at borgere og virksomheder oplever et ensartet, sammenhængende og effektivt forløb gennem ofte mange forskellige offentlige myndigheder har vundet indpas.
 

Beskrivelse af KMD Nova Dialog:

Med KMD Nova Dialog bliver det muligt at samarbejde og dele informationer, opgaver og dokumenter på tværs af kommune, myndigheder, læger, sygehuse, virksomheder m.m. på en sikker måde med borgeren i centrum og data sikkert i Danmark.

KMD Nova Dialog er et sikkert digitalt samarbejdsrum til effektiv kommunikation i tværfaglige processer. Det komplekse samarbejde på tværs af myndigheder og med eksterne parter får i KMD Nova Dialog en digital understøttelse. Alle typer af samarbejde – simple som komplekse – kan understøttes på tværs af alle forretningsdomæner og processer. Og borgeren kan involveres, hvor det er relevant.

KMD Nova Dialog giver hver enkel forvaltning nye muligheder for at skabe en effektiv, sikker og dokumenteret sagsbehandling – hver gang.

Med KMD Nova Dialog får man også mulighed for at afholde online møder, hvor det passer ind. Hvis et samarbejdsrum kræver mere end deling af dokumenter, opgaver og informationer, kan der inviteres til online-møde på tværs af alle både interne og eksterne parter samt borgere.

I indlægget vil vi præsentere:

I indlægget vil vi præsentere visionerne bag Nova Dialog og vise, hvor enkelt deling af og samarbejde omkring relevant data kan gøres. Derudover viser vi hvordan opgaver kan uddelegeres og følges op, samt hvor let et samarbejde løbende kan inddrage flere aktører i samarbejdet.

Der vil blive vist nogle af de områder, hvor Nova Dialog er brugt og hvilke værdier, det har givet i samarbejdet mellem Borger, kommuner og Regioner. Det er eksempelvis borgeren, der er sygmeldt efter en trafikulykke, fysioterapeuten der hjælper med genoptræningen, arbejdsgiveren der lægger en plan for deltidsarbejdet i en periode.