Patientforløb på tværs af fagsystemer

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Maria Friis Larsen
Stilling: 
Direktør
Firma/organisation: 
Rehfeld – Part of IMS Health
E-mail: 
mfl@rehfeld.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Anja Besserman-Svendsen
Stilling: 
Markedschef
Firma/organisation: 
Rehfeld Partners A/S
E-mail: 
anb@rehfeld.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Der findes en del relevante data på tværs af forskellige fagsystemer, som kan danne et vigtigt overblik over patientens forløb.
2: 
Der er behov for et værktøj til at synliggøre diverse processer i patientforløbene, og identificere de evt. flaskehalse, hvor en mulig indsats kan forbedre forløbet.
3: 
Det er vigtigt, at de samme data præsenteres forskelligt til forskellige faggrupper, uden at der skal herses tvivl om dataens sandhed.

Patienten i centrum sætter krav til kvaliteten i behandlingen, og i den forbindelse er der et stigende behov for at se på patienternes forløb og kontakt med de forskellige sektorer, som er i kontakt med patienten. Både sygehus, kommune og praksissektoren har vigtige andele og opgaver i hele patientforløbet. Sygehuse, kommuner og praksissektoren i Danmark er under et pres for at overholde budgetter og produktionen samtidig med, at arbejdsgange skal blive mere effektive og kvaliteten i behandlingen skal forbedres. Vi skal sikre, at alle aktører deler de korrekte informationer, som sørger for et bedre forløb, samtidig med at sundhedsvæsenets evne til at levere stadigt stigende effektivitet og mere sundhed for pengene sikres. Der er derfor behov for et værktøj til at synliggøre diverse processer i patientforløbene, og identificere de evt. flaskehalse, hvor en mulig indsats kan forbedre forløbet.

Dette stiller krav til, at de eksisterende data i de forskellige systemer kan anvendes sammen i en meningsfuld måde, uden at patientens privatliv kompromitteres. Endvidere kan den korrekte information optimere ledelsesbeslutningerne i sektorerne, hvilket hjælper med at styre økonomien og ressourcerne. Dermed forbedres muligheder for at reagere hensigtsmæssigt, og på den måde øges forudsætningerne for at sikre patienten den optimale kvalitet i behandlingen. 

Rehfelds kendskab til sundhedsdata, ledelsesinformation og de forskellige sektorer har gjort at flere tværsektorielle projekter er søsat på nuværende tidspunkt. Ambitionen med projekterne er, at identificere de områder, hvor der er mulighed for forbedring, og hvor der er ægte flaskehalse, som bør løses. Det er også interessant at identificere de mytiske flaskehalse, som skaber en del ”støj” i arbejdet, men som ikke er et reelt problem. Det afgørende element for et succesfuldt resultat er dialogen med ledelser hos de forskellige organisationer, hvorved de relevante problemstillinger i forhold til forløbet kan omdannes til processer, som afspejler de forløb patienten kommer i gennem.

En væsentlig del af det tværsektorielle samarbejde sikres gennem en ensartet forståelse hos de forskellige organisationer, der leverer ydelser i forløbet. Dette gøres ved at levere relevant, rettidig og overskuelig information til ledelserne i de forskellige organisationer, og til andre relevante aktører.