Klinisk beslutningsstøtte - lynhurtig udvikling fra behov til praksis

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Henrik Lindholm
Stilling: 
Procuct Manager
Firma/organisation: 
Cambio Healthcare Systems
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Metode til øjeblikkelig hjælp og støtte til kritiske beslutninger (CDS) baseret på guidelines og forskning.
2: 
Brug af åbne værktøjer gør det muligt frit at dele CDS på tværs i hele verden. Man kan udveksle mellem sektorer, regioner og lande, uden at være bundet på et bestemt EPJ-system
3: 
Udvikling af klinisk beslutningsstøtte kan ske på bare tre måneder fra behov eller ide, til klinisk anvendelse er mulig.

Der udvikles og forskes hele tiden i bedre metoder for at finde brugbare kliniske regler og guidelines for hvordan man kan identificere forskellige kliniske tilstande. Denne udvikling sker worldwide meget hurtigt og mere og mere specialiseret. Der findes nu rigtigt mange terrabytes af data, som indeholder elementer, som kan være nyttige ved klinisk beslutning. Disse kan være svære at overskue og nogle gange ved man måske slet ikke, at de eksisterer, når der skal træffes beslutninger.

Selv med adgang til alle nødvendige data når der skal træffe beslutninger, kan den menneskelige hjerne dels have svært ved at overskue antallet af variable, og dels kan man være biased af en hypotese, som kan gøre, at man ikke nødvendigvis får truffet den objektivt mest korrekte beslutning. Derfor er CDS en stor hjælp til at træffe korrekte beslutninger, til at følge op på om alt er gjort i en given situation, og så videre. Ovenpå det kan man bygge metoder til kontrol af compliance med mere

Som konsekvens af dette, er der et stort internationalt arbejde i gang i regi af OpenEHR, baseret på anerkendte standarder, fx Snomed CT, eller mere enkle som ICD-10 m.fl og det er også muligt at anvende egne klassifikationer. hvis det skønnes relevant. Arbejdet er baseret på åbne standarder, som gør, at man kan dele sit arbejde og regler. Der findes værktøj til konstruktion af guidelines, som baseres på strukturerede epj-data. Med dette kan man bygge sin kliniske beslutningstøtte op, som kobles direkte til det system, man arbejder med - og hvad der også er muligt, er at man kan dele de færdige beslutningsstøtteregler, så de kan anvendes på tværs af sektorer, regioner og lande. Konceptet har indbygget oversættelsesværktøj.

Udviklingsmetoden som nu anvendes i samarbejde med Odense Universitetshospital går på følgende:

En eller flere klinikere udpeges med ansvar for det klinisk faglige indhold fx en guideline, som skal indgå i beslutningsstøttekonceptet. Opgaven for disse er, at sikre at reglesættet er korrekt, men også at sikre metoden for at overvåge området bliver defineret. I samarbejde med sundhedsinformatiske udviklere defineres derefter en prototype på basis af indholdet i guidelinen. Prototypen bygges med OpenEHR værktøjer oven på de databaser, som indgår i området.

Et web-link, der indeholder prototypen på den kommende app, stilles til rådighed, kommunikeres der videre, og i flere detaljer. Derefter testes for om, alt som er indeholdt i guidelinen også er i applikationen, om der findes de korrekte data i databasen, og om reglerne er korrekt opsat. Denne proces, med umiddelbar feedback, anvendes indtil alt er med. Derefter bearbejdes brugerinterfacet og beslutninger om, hvad der skal indgå i det dashboard, som anvendes til kontrol og opfølgning pr patient, grupper af patienter, klinikere, organisatoriske niveauer med mere. Når denne del er færdig, kan denne guideline applicere direkte i den epj, man anvender. Dette kan gøres på gennemsnitligt 3 måneder, da metoden er så generisk og direkte.

Indlægget viser principper og metoder som dette foregår på.