Google Glass - fup eller fornuft?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Claus Kjærgaard Andersen
Stilling: 
Senior Architect / Senior Clinical Advisor
Firma/organisation: 
Systematic A/S
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Marie Louise Ladefoged
Stilling: 
Innovationskonsulent / projektleder, Cand.cur
Firma/organisation: 
Regionshospitalet Randers
Navn: 
Eva Kleberg Andersen
Stilling: 
Overlæge, Gynækologisk afd.
Firma/organisation: 
Regionshospitalet Randers
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Columna Optic app via Google Glass understøtter klinikere i fotodokumentation af sår
2: 
Det giver god klinisk værdi, at kunne arbejde håndfri i en klinisk situation samt hurtigt at kunne kontakte kollega eller anden specialist håndfrit
3: 
Der er tekniske begrænsninger med nuværende smart optiske medier

Der har igennem de sidste par år været øget fokus på muligheder i smart optiske medier og brugen af disse i en klinisk kontekst. Der er set en række forskellige ideer, koncepter og prototyper - ikke alle lige klinisk relevante. Motivationen for Columna Optic app (via Google Glass) er anvendelsen af smart optiske medier til at understøtte stemmestyret klinisk fotodokumentation direkte ind i en elektronisk sundhedsplatform.

En stor del af den kliniske dokumentation af sår og fistler m.m. foregår i dag tekstuelt efter udført undersøgelse. I de tilfælde hvor der anvendes fotodokumentation, kræver det assistance eller frigørelse af klinikerens iførte handsker. Derfor virker det naturligt at anvende Columna Optic app, som håndfrit understøtter optagelse af et eller flere fotos af patientens sår og efterfølgende giver mulighed for direkte at dokumentere disse i sundhedsplatformen – også vha. stemmestyring. Projektet har således til formål at afprøve løsningen for at validere dens kliniske relevans.

Columna Optic app understøtter også muligheden for direkte opkald via bluetooth til mobil og derfra til kollega eller anden specialist. Ved at fotos er tilgængelige i sundhedsplatformen kan der kommunikeres ud fra et fælles visuelt indtryk, og dette kan gøres håndfrit for klinikeren, der er i gang med undersøgelsen. Dette er et område, hvor afprøvning i en klinisk kontekst også vil vise, om det er fup eller fornuft.     

Beskrivelse

Der gennemføres et klinisk valideringsprojekt på et antal patienter på kirurgisk afdeling, Hospitalsenhed Horsens. Her bliver løsningen afprøvet i en klinisk kontekst med henblik på validering af anvendelighed, klinisk relevans og patientpåvirkning.  Desuden vil afprøvningen give afdelingen en fornemmelse for øvrigt potentiale omkring optiske medier, både hos dem selv og for kolleger i andre afdelinger.

Columna Optic er en app, der er udviklet og installeret på Google Glass. App’en understøtter stemmestyret patientkontekst, tilgang til klinisk vejledning, optagelse af kliniske fotos og efterfølgende lagring. Yderligere understøttes stemmestyrret opkald.

Indlægget

Præsentation af de kliniske erfaringer fra afprøvningen af Columna Optic via Google Glass anvendt til dokumentation af sår i kirugrisk afdeling. Hvad er de kliniske fordele og er det en løsning, der kan anvendes inden for andre kliniske områder?

Hvilke observationer og evalueringer er der fra patienter, hvor det kliniske personale har anvendt Columna Optic?

Hvilke tekniske udfordringer og begrænsninger er der med de aktuelle smart optiske medier som Google Glass i dag set i forhold til en klinisk og etisk anvendelse?

Indlægget holdes af Claus Kjærgaard Andersen (Systematic) og Thea Boje Windfeldt (Hospitelsenheden Horsens).