Datadeling

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Helle Bülow
Stilling: 
Sygeplejerske
Firma/organisation: 
Slagelse Kommune
E-mail: 
hbmc81@gmail.com
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Bitten Beyer
Firma/organisation: 
Slagelse Kommune
E-mail: 
bkbey@slagelse.dk
Navn: 
Joy Christensen
Firma/organisation: 
Pallas Informatik
E-mail: 
joy@pallas.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Udvikling af elektroniske scoreskemaer
2: 
Sammenhængende og bedre borgerforløb
3: 
Øget tværfaglighed I borgerforløb

Baggrund og motivation:

Pallas Informatik og Slagelse Kommune har I efteråret 2013 indgået en aftale om dels at pilot-teste ’Roskilde-hjulet’ og dels udvikle registrerings- og scoreskemaer i elektronisk version integreret i ’Roskilde-hjulet’.

Motivationen for dette ligger i oplevelsen af komplicerede arbejdsgange i primær sektor, hvor øget kompleksitet i borgerforløbene dels kræver øgede sundhedsfaglige kompetencer og dels kræver øget opmærksomhed på tidlige tegn på sygdom.

Forskellighed i de sundhedsfaglige kompetencer og begrænsede muligheder for reel videreuddannelse af hele personalegrupper fordrer ønsket om udvikling af eksisterende kompetencer, hvilket ’Roskilde-hjulet’ pilot-testes i via øget refleksion og faglig sparring om fokuspunkter.

I tråd med dette ønskes udvikling af registrerings- og scoreskemaer, som kan sendes på tværs af sektorer og behandlings-instanser, da nutidige arbejdsgange er tidskrævende og med mange mellemled, hvorfor risikoen for at informationen går tabt øges.

Beskrivelse:                                                                                                                                                        

’Roskilde-hjulet’ består af en mobil version til smartphones og en desktop version. Den mobile version er tiltænkt registrering af ændringer i borgerens habitual-tilstand og desktop-versionen viser overblikket over registreringerne. I projektet pilot-testes begge versioner, og der udvikles registrerings- og scoreskemaer til fx tryks-score, basale observationer, bs, ernæring etc.

Disse skemaer udvikles således, at man i desktop-versionen kan følge borgerens forløb, og endvidere integreres registreringer på sigt i omsorgssystemet samt sendes elektronisk til andre behandlere ved fx indlæggelse, konsultation hos praktiserende læge osv.

 Indlægget:

I indlægget vil jeg kort præsentere den mobile version og desktop versionen af ’Roskilde-hjulet’ og forklare betydningen af den ændrede arbejdsgang med udviklingen af elektroniske registreringsskemaer, således at deltagerne vil få et indblik i systemets anvendelse i en sundhedsprofessionel hverdag.

Herefter vil jeg præsentere de overvejelser der ligger til grund for udviklingen af redskaber med sigte på smartere arbejdsgange og bedre tværfaglige borgerforløb.

Til sidst vil jeg præsentere fremtidsperspektivet for at udvikle digitale redskaber til at visualisere borgerforløb for at øge det tværfaglige samarbejde om borgeren.