Test på tværs

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Kenneth Mikkelsen
Stilling: 
Programchef
Firma/organisation: 
CoLab Denmark, Syddansk Sundhedsinnovation
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Anna-Britt Krog
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
CoLab Denmark, Syddansk Sundhedsinnovation
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
1. CoLab Plug & Play understøtter virksomheder og offentlige driftsorganisationer i udvikling og test af borgernære velfærdsteknologier til sundhedsområdet.
2: 
2. CoLab Plug & Play stiller state-of-the-art testfaciliteter, en kopi af referencearkitekturen indenfor det danske sundhedsområde, til rådighed på kommercielle vilkår.
3: 
3. CoLab Plug & Play er en del af Colab Denmark, der baner vejen til markedet, forkorter og effektiviserer udviklingstiden for virksomhederne og deres velfærdsteknologiske løsninger.

Baggrund og motivation:

Barrierer for at gå fra idé eller pilotafprøvning til implementering er eksempelvis manglende kontekstuel forståelse, mangelfuld effektdokumentation eller manglende viden om, hvordan man udvikler forretningen i takt med successen. Resultatet bliver ofte løsninger, der ikke matcher borgernes behov.

Det stiller store krav til producenterne om, at få udviklet løsningerne imod et mere borgercentreret perspektiv. Virker teknologien, vil borgerne bruge den, og hvordan kan løsningen gennem brug højne borgerens oplevelse og livskvalitet?

Med et fokus på udbredelse og implementering af velfærdsteknologiske løsninger skal CoLab Plug & Play være den løftestang, der sikrer mere effektivitet i det offentlige, kvalificerede løsninger for virksomhederne og højner kvalitet for borgeren.

I et unikt tværsektorielt setup, der indeholder en kopi af den danske referencearkitektur inden for sundhedsområdet, kan virksomheder i samspil med borgere, sygehuse, kommuner og almen praksis afprøve og teste velfærdsteknologiske løsninger i et kontrolleret sandkasse-miljø.

Kan data opsamles fra borgeren og afleveres til eksempelvis KIH databasen? Kan data udstilles korrekt i et fagsystem, og hvilke parametre skal der handles på? Er løsningen brugervenlig, kan brugerne anvende den? CoLab Plug & Play er stedet, hvor løsningen kan testes og afprøves i et dagligdags setup hos borgene og i driften.

 

Beskrivelse:

CoLab Plug & Play er et test- og demonstrationslaboratorium, der understøtter virksomheder, kommuner og sygehuse i udvikling, test og certificering af borgernære velfærdsteknologier til sundhedsområdet.

CoLab Plug & Play gør det muligt at verificere og validere, at et velfærdsteknologisk produkt lever op til relevante standarder. CoLab Plug & Play gør det muligt at teste hele vejen rundt i sundhedssystemet - fra borgerens hjem til it-systemerne i kommunen og på sygehuset. Dermed sikres det, at data og kommunikation kan flyde frit fra fx måleapparatur i hjemmet og ind i it-systemerne i kommunen og på sygehuset.

 

Indhold i oplæg:

 1. Standarder
  • Hvilke muligheder test og afprøvning (End-2-End connectivity) giver, særligt i forhold til datakommunikationsprotokollerne HL7, den danske PHMR DK og Continua
 2. Reference arkitektur
  • Et simuleret miljø, svarende til det danske sundhedsdatanet, hvor velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger kan afprøves under kontrollerede forhold
 3. National Service Platform (dokumenthåndtering)
 4. Integration til fagsystemer
  • Integration med Den Digitale Landevej, Shared Care herunder EOJ og EPJ. Interface hos sygehus, kommune, praktiserende læge og borger.
 5. Blåstempling/certificering
  • Hvilken værdi der ligger i blåstemplingen fra CoLab Denmark