Status på afklaringsprojekt vedr. bedre digitalt samarbejde mellem kommunale plejeenheder, praksis og sygehuse om komplekse, tværgående forløb

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Tine Ohm Laursen
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
National Sundheds-it
E-mail: 
tiol@ssi.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Morten Thomsen
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
KL
E-mail: 
mot@kl.dk

Danske Regioner, KL og Sundhedsministeriet/NSI gennemfører i 2015 et afklaringsprojekt vedr. bedre digitalt samarbejde mellem kommunale plejeenheder, praksis og sygehuse om komplekse, tværgående forløb. Afklaringsprojektet skal bidrage til at fastsætte et målbillede for digitalt samarbejde om komplekse forløb frem mod 2020.

Baseret på erfaringer fra kørende udviklingsprojekter, et antropologisk studie af patienternes painpoints, og workshops med klinikere og it-arkitekter fra alle parter udarbejdes der i forår og sommer 2015 en forretningsarkitektur og et systemteknisk målbillede. Derefter igangsættes en pilot, hvor dataudveksling afprøves i eksisterende løsninger med udgangspunkt i eksisterende fællesoffentlig it-infrastruktur.

 I oplægget vil KL og NSI give en status på projektet.