ASSESS CT – Europæisk vurdering af SNOMED CT’s anvendelighed

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Kirstine Rosenbeck Gøeg
Stilling: 
Videnskabelig Assistent
Firma/organisation: 
Aalborg Universitet
E-mail: 
kirse@hst.aau.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Anne Randorff Højen
Stilling: 
Adjunkt
Firma/organisation: 
Aalborg Universitet
E-mail: 
arra@hst.aau.dk
Navn: 
Sylvia Thun
Stilling: 
Professor, ASSESS CT Scientific lead
Firma/organisation: 
University of Applied Science Niederrhein (Krefeld, Germany)
Navn: 
Veli Stroetmann
Stilling: 
ASSESS CT administrative lead
Firma/organisation: 
Empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH (Bonn, Germany)
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Det europæiske forskningsprojektet ASSESS CT undersøger SNOMED CT anvendelighed ifm. storskala-implementering i EU-området ved at sammenligne med andre sundhedsterminologier og klassifikationer
2: 
Projektet indeholder en tvær-europæisk erfaringsopsamling, en undersøgelse af mutilingvistiske aspekter, en økonomisk analyse samt rådgivning vedrørende best practise
3: 
ASSESS CT's resultater kan understøtte at fremtidig implementering af sundhedsterminologier og klassifikationer i Danmark kommer til at bygge på europæiske erfaringer

Baggrund og Motivation

Semantiske standarder, eksempelvis SNOMED CT, er kerneressourcer når det kommer til data interoperabilitet samt brug og genbrug af klinisk information. Dette er essentielt, for at man i fremtiden bliver så effektive i sin informationshåndtering i sundhedsvæsenet at man kan optimerer patientbehandlingen og øge patientsikkerheden. Dette er baggrunden for at EU kommissionen har igangsat en undersøgelse af SNOMED CT anvendelighed i relation til storskalaimplementering i EU-området især med fokus på interoperabilitet. Danmark, repræsenteret ved Aalborg Universitet, deltager i projektet i samarbejde med partnere fra ti andre EU lande.  

Beskrivelse

Projektet ASSESS CT, gennemføres i løbet af 2015 for EU-kommissionen (EC). SNOMED CT evalueres ved i en række aspekter at sammenligne med andre kliniske terminologier og klassifikationer.

For at nå dette mål adresserer ASSESS CT:

  • Den nuværende anvendelse af SNOMED CT og andre kliniske klassifikationer af terminologier herunder erfaringsopsamling, formål med anvendelse og succesfaktorer på tværs af EU. Dette gøres vha. litteraturreview, spørgeskemaer, fokusgrupper og workshops.
  • Multilingvistiske aspekter herunder hvilken overensstemmelse der er mellem kodning af klinisk indhold I et tvær-europæisk forsøgsdesign
  • Standardiserede kliniske terminologiers økonomiske betydning. Der vil blive foretaget en cost-benefit analyse der blandt andet vedrører governance-, leverandør- og implementeringsaspekter.
  • Opsamling og formidling af best-practise ift. SNOMED CT ibrugtagelse inkluderende forudsætninger, kritiske succesfaktorer samt metoder til at overvinde tekniske, lovgivningsmæssige og organisatoriske barrierer.

Indlægget

Indlægget opsummerer de foreløbige resultater af ASSESS CT, med særlig fokus på hvad man i Danmark kan få ud af disse. Således vil der blive lagt vægt på, hvordan de danske erfaringer med sundhedsterminologier og klassifikationer har indgået i projektet, hvilke europæiske erfaringer man med fordel kunne blive inspireret af i Danmark samt, hvordan man kan bruge værktøjer fra EU-projektet til at vurdere det økonomiske potentiale i SNOMED CT implementering sammenlignet med andre kliniske klassifikationer og terminologier.