Vurdering af e-sundhedskompetence i nuanceret lys for at styrke tilpasning, tilgængelighed og relevans af e-sundhedstilbud for borgeren.

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Dorthe Furstrand
Stilling: 
Ph.d. studerende
Firma/organisation: 
Kræftens Bekæmpelse
E-mail: 
dorthefl@cancer.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Astrid Karnøe Knudsen
Stilling: 
Specialestuderende, Sundhed og IT
Firma/organisation: 
Københavns Universitet
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Vurdering af borgerens e-sundhedskompetencer vil bidrage til at sikre et godt match mellem de krav, der stilles af systemet og borgerens kompentencer, og dermed styrke anvendelsen af e-sundhedstilbud.
2: 
eHLA, eHealth Assessment toolkit er et værktøj, der er enkelt at bruge uden at gå på kompromis med nuancerne i vurderingen af borgerens e-sundhedskompetencer, illustreret ved Nørgaards syv domæner.
3: 
At imødekomme borgerens e-sundhedskompetencer kan være et redskab til at styrke kvaliteten, differentieringen og tilgængeligheden, samt øge ligheden i adgang til e-sundhedstilbud.

Indlægget

I løbet af denne præsentation vil vi introducere de seks forskellige elementer af eHealth Literacy Assesment toolkit, eHLA,  og argumentere for deres relevans i forhold til at vurdere de mange forskellige aspekter af e-sundhedskompetencer, der ses i bl.a. Ole Nørgaards model. Desuden vil vi komme med eksempler på, og oplevelser med, at bruge redskabet i praksis, og slutteligt diskutere redskabets relevans og værdi ved fremtidig udvikling og brug af e-sundhedstilbud til borgeren, med henblik på højere kvalitet, mere differentiering og bedre anvendelse af e-sundhed.

Baggrund og motivation

Med stigende fokus på især borgerens anvendelse af e-sundhedstilbud, kommer et behov for at sikre ligevægt mellem de krav, der stilles til brugeren af systemet, og hvad brugeren har af kompetencer. Muligheden for at kunne vurdere disse e-sundhedskompetencer, eHealth literacy,  bliver dermed central for udviklingen af relevante og tilgængelige e-sundhedssystemer, der arbejder med borgeren i centrum.              

Trods stor digitaliseringsparathed i Danmark generelt, har vi også en gruppe for hvem e-sundhedskompetencerne ikke kan tages for givet og blandt andet denne gruppe udgør en udfordring for anvendelsen af e-sundhedstilbud af alle typer, da de kan være svære at identificere og understøtte. Igen har et redskab til vurdering og kvalificering af den enkeltes e-sundhedskompetencer relevans.
Det er vigtigt i arbejdet med e-sundhedskompetencer at anerkende, at der er tale om et kontekstuelt begreb, der influeres af en række forskellige aspekter. Med inddragelse af sundhedsprofessionelle og brugere af sundhedsvæsenet har Nørgaard et al identificeret syv domæner; viden om eget helbred (1), evne til at håndtere information (2), viden om hvordan man kan anvende teknologi (3), adgang til fungerende systemer (4), oplevelse af at systemerne tilpasser sig individuelle behov (5), incitament til at bruge teknologien (6), samt en følelse af sikkerhed og kontrol (7), der tilsammen beskriver det spektrum af kompetencer, der er nødvendigt for at kunne interagere i forhold til egen sundhed digitalt.

Beskrivelse

Med et ønske om at udvikle et praktisk og robust redskab til vurdering af den enkelte borgers e-sundhedskompetencer, har vi med afsæt i litteraturen omkring evaluering af dels sundhedskompetencer, dels digitale kompetencer, gennem flere iterationer udarbejdet et redskab kaldet eHLA, eHealth Literacy assessment toolkit.

eHLA består af 6 tests, tre digital literacy tools omhandlende henholdsvis familiarity, confidence og incentive. Herudover tre health literacy tools, der ser på henholdsvis functional literacy, self-assessment og knowledge.

eHLA er designet til at komme omkring de fem af Ole Nørgaards syv domæner, der har individet i fokus. Desuden tages hensyn til en kendt dårlig korrelation mellem selvvurderede evner og faktisk præstation. For at sikre relevans, robusthed og forståelse af de nyudviklede og tilpassede redskaber, er de testet med en række brugerinvolverende metoder, såsom kognitive interviews, virtuelle fokusgrupper, ekspert gennemgang og mindre feasibility studier, henover de iterationer redskabet har gennemgået.

Vi har vist, at det er muligt at udvikle et samlet redskab til vurdering af e-sundhedskompetence. eHLA, der nu har nået en modenhed hvor det er klar til storskala validering,  tager udgangspunkt i en ny model for e-sundhedskompetencer, og dækker derfor områder tidligere instrumenter ikke har taget højde for.

eHLA og vurdering af e-sundhedskompetencer vil styrke viden omkring brugeren og dennes kompetencer, og derved understøtte udvikling og brug af e-sundhedstilbud på en måde, så det optimerer samspillet med og nytten for borgeren, bibringer et mere helstøbt e-sundhedsvæsen og i kraft af differentiering samt relevant og vedkommende applikation deltage i at nedbring social ulighed i sundhed.