Telemedicin og egenomsorg – hvordan lærer patienten med KOL kompetence - eller hvordan bliver kompetence til hos patienter med KOL?

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Bettan Bagger
Stilling: 
Ph.d. studerende
Firma/organisation: 
Roskilde Universitet. Institut for psykologi og uddannelsesforskning.
E-mail: 
bettan@ruc.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Patienten med KOL skal have en ny rolle, når behandling og pleje skal flyttes hjem i patientens eget hjem og foregå via telemedicin. Det involverer lærerprocesser
2: 
Materielle teknologier indgår i arbejdsprocessen i det fysiske rum, patientens eget hjem, som skal transformeres. Der skal etableres et arbejdsfælleskab, hvor læring og kompetenceudvikling skal foregå
3: 
Kompetence er bredt og omhandler ikke bare kvalifikationer ift. anvendelse af telemedicin, men handler også om socialisering og subjektivering, om frihed, selvstændighed og myndighed

Baggrund og motivation

Fremtidens sundhedsvæsen står over for store udfordringer, som blandt andet skyldes stigende ældrepopulation og dermed en øget forekomst af kroniske syge, som får brug for pleje og behandling på et hospital. Opførelsen af fremtidens nye supersygehuse vil imidlertid resultere i en reduktion af sengepladser med op til 20 % inden for en kort årrække. Velfærdsteknologiske løsninger antages at være løsningen på disse udfordringer og forventningen er endvidere, at det vil skabe mere kvalitet for den kronisk syge patient. Behandling og pleje skal flyttes hjem i patientens eget hjem. Her vil den kroniske syge patient få en ny rolle, skal nu selv være eksperten og selv tage ansvar, og telemedicin vil gøre patienten handlekraftig og kompetent til at varetage sin egenomsorg.  Kronisk syge patienters kompetence til egenomsorg italesættes ofte som værende noget næsten iboende og naturgivent i anvendelsen af telemedicin, men teknologi involverer lærerprocesser. Kompetence omhandler ikke bare kvalifikationer ift. anvendelse af telemedicin; fx det at patienten med KOL kan påsætte monitoreringssæt korrekt, aflæse værdier nøjagtigt og agere korrekt. Kompetence omhandler også socialisering og subjektivering, om frihed, selvstændighed og myndighed, hvor patienten med KOL erhverver kapacitet til at kunne opnå indflydelse og handlerum ift. sin egen sygdom og livssituation. Aktuel forskning nationalt og internationalt rettet imod implementering af telemedicin fokuserer sparsomt på kronisk syge patienters kompetence til at varetage egenomsorg. Her er fokus på blandt andet effektmålinger og omkostningsreduktion.  Forskning har endvidere påvist, at sundhedsprofessionelle sjældent bidrager til, at patienter bliver empowered, hvorfor spørgsmålet må være, hvordan kompetence til egenomsorg egentlig bliver til eller læres hos patienten med KOL, når telemedicin skal anvendes?

Beskrivelse

Implementering og anvendelse af teknologi involverer lærerprocesser og det fysiske rum eller den arena, hvor læring til anvendelse af telemedicin skal foregå i, er blandt andet patientens eget hjem. Her skal der etableres et arbejdsfælleskab mellem patienten med KOL og den sundhedsprofessionelle og her skal der etableres nye former for læreprocesser. Materielle teknologier vil indgå i disse arbejdsprocesser, men teknologi er ikke bare et etisk neutralt sæt af artefakter. De forandrer praksisser og resocialiserer mennesket. Der er ikke tale om passive redskaber i det sociale og materielle rum, men der er tale om aktive medspillere, og de er magtfulde medierede og medierende. Patienten skal lære at forstå sig selv på nye måder, og kompetence til egenomsorg og telemedicin kalder på subjektivation, hvor den der er ansvarlig for sin sygdom, den ansvarshavende, patienten med KOL, skal gennemgå en transformationsform.

Oplæg

I oplægget tages der udgangspunkt i mit igangværende ph.d. projekt, der er et etnografisk studie af, hvordan kompetence til egenomsorg bliver til eller læres hos patienten med KOL, når telemedicin implementeres i KOL patientens hjem og hverdagsliv. I takt med, at patienten skal have en ny rolle, selv skal være ekspert og nu italesættes under slogans som ’Mere borger mindre patient’, ’Patienten som partner’ og behandling og pleje i stigende grad flyttes hjem i patientens eget hjem, kan man sige, at patientens hjem nu transformeres til arbejdspladsen og dermed den arena, hvor læring og kompetenceudvikling skal foregå. Læreprocesser udfolder sig i den konkrete praksis og forskning på et mikro- og et makroniveau antages således at bidrage til en forståelse af, hvordan kompetence til egenomsorg bliver til eller læres, når telemedicin implementeres i KOL patienternes egne hjem.