Kompetence hos borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Lars Kayser
Stilling: 
Lektor
Firma/organisation: 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
E-mail: 
lk@sund.ku.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Signe Lindskrog
Stilling: 
Studerende
Firma/organisation: 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Navn: 
Søren Vingtoft
Stilling: 
E-læge
Firma/organisation: 
Lyngby-Taarbæk Kommune
E-mail: 
soren@vingtoft.com
Navn: 
Klaus Phanareth
Stilling: 
E-læge
Firma/organisation: 
Lyngby-Taarbæk Kommune
Navn: 
Jakob Sylvest Nielsen
Stilling: 
Centerchef
Firma/organisation: 
Lyngby-Taarbæk Kommune
E-mail: 
jsn@ltk.dk
Navn: 
Charlotte Dorph Lyng
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Lyngby-Taarbæk Kommune
E-mail: 
cdl@ltk.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Vigtigt at kende deltageres forudsætninger forud for projekter
2: 
Domæner inden for SF36, HEIQ og HLQ kan bruges til at forstå deltagere
3: 
Interventioner kan fremadrettet tilrettelægges ud fra forståelsen af deltagernes individuelle behov

Baggrund og motivation

Når borgere tilbydes nye behandlingsmuligheder, er det vigtigt med en afstemning af forventninger og muligheder. En del af denne forventningsafstemning bør bestå i en vurdering af deltagernes kompetencer og forudsætninger for at deltage.  I et telemedicinsk projekt i Lyngby Tårbæk kommune, der bygger på ”The Epital Care Model” har vi som en del af en sådan screening bl.a. undersøgt borgernes ”health state”, ”health education” og Health Literacy ved hjælp af spørgeskemaerne SF36, Health Education Impact Questionnaire (HEIQ) og Health Literacy Questionnaire (HLQ).

Beskrivelse

I alt fik 56 borgere i perioden april 2013-marts 2015 ved introduktion til det telemedicinske tilbud et besøg fra kommunens serviceteam, og her blev de introduceret til en tablet og udstyr til selvmonitorering. I forbindelse med samtalen blev de bedt om at udfylde de tre skemaer. Ved opfølgende besøg efter 6, 12 og 24 måneder bliver skemaerne igen udfyldt.

Formålet er to fold; 1 at undersøge sammenhæng mellem borgernes kompetence og deres tilstand udtrykt ved sværhedsgrad af KOL og behov for støtte efter igangsættelse af intervention og 2. at undersøge hvorvidt kompetencen hos borgerne ændrer sig i forløbet.

Indlægget

Vi vil i indlægget fremlægge data fra de tre spørgeskemaer og deres subdomæner og diskutere hvilke af domænerne, der kan have betydning i forhold til interventionen. Videre vil vi diskutere hvilken sammenhæng, der er mellem scoren ved SF36, HEIQ og HLQ, borgernes tilstand ved indrullering i projektet og deres efterfølgende behov for kontakt til kommunens ressource- og kommunikationscenter. Vi vil også perspektivere vores fund i forhold til behov for yderligere målemetoder som fx vurdering af eHealth literacy og også hvordan resultaterne evt. kan bruges til at tilrette interventionen ud fra borgernes behov.