Øko-systemet: En forudsætning for tværsektoriel innovation.

PrintPrint
Slides: 
Oplægsholder
Navn: 
Esben Wolf
Stilling: 
Projektchef
Firma/organisation: 
Aarhus Kommune, Sundhed & Omsorg
E-mail: 
esw@aarhus.dk
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Birgit Bækmann Jeppesen
Stilling: 
Konsulent, MI
Firma/organisation: 
Aarhus Kommune, Sundhed & Omsorg
E-mail: 
bje@aarhus.dk
Navn: 
Poul Martin Christensen
Stilling: 
Digitaliseringschef
Firma/organisation: 
Aarhus Kommune, Sundhed & Omsorg
E-mail: 
poc@aarhus.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Væg-til-væg løsninger er passé - og alternativer findes!
2: 
Øko-systemer er en mulighed - både udbuds- og kontraktmæssigt.
3: 
En konkret case-story: Ny borgerjournal til Sundhed & Omsorg i Aarhus Kommune

Baggrund og motivation:

Udfoldelsen af det tværsektorielle potentiale er i vidt omfang afhængig af, at de nødvendige infrastrukturer, system-åbninger og standarder tilvejebringes. Hvis ikke data og informationer nogenlunde uhindret kan flyde frem og tilbage mellem aktørerne i sundhedsvæsenet på tværs af mere eller mindre tilfældige sektorgrænser, er der meget, som ikke kan lade sig gøre. Det stiller krav til de offentlige data-infrastrukturer, og det stiller krav til de (kerne-)systemer, vi benytter os af. Vi bliver ganske enkelt nødt til at indrette os sådan, at vi hurtigt og smidigt kan tilpasse vores it-systemer og –infrastrukturer til nye muligheder og behov, som skabes af teknologisk og politisk udvikling. For at dét kan lade sig gøre, må vi hurtigt og smidigt kunne tage innovative it-løsninger i brug, og de skal kunne fungere sammen med vores eksisterende system-portefølje.

På e-sundhedsobservatoriet 2014 talte Professor Jakob E. Bardram for, at offentlige institutioner bør skabe ”økosystemer”, der både kan rumme en stabil kerne af sundheds-it systemer og samtidig er åbne for innovation og risikofyldte eksperimentelle tiltag. Bardram fremhævede, at sådanne økosystemer kan danne basis for stabil drift af et komplekst sundhedsvæsen, der samtidig har mulighed for at understøtte og drage fordel af innovative tiltag.
Sundhed & Omsorg i Aarhus Kommune har taget handsken op og har udbudt leverancen af en ny borgerjournal/Elektronisk Omsorgs Journal (EOJ) som leverancen af et økosystem. Dette økosystem skal danne det stabile og fleksible grundlag for, at Sundhed & Omsorg kan abonnere på den kreativitet og foretagsomhed, som hele sundheds-it branchen summer af, både nationalt og internationalt og ikke mindst hos mange små virksomheder, som ofte har svært ved at trænge ind i sundhedsvæsenet. Den skal hjælpe os med hurtigt og smidigt at udnytte de muligheder, som åbner sig, efterhånden som de andre aktører i sundhedsvæsenet – sygehuse, praksislæger, borgere, apoteker m.fl. – begynder at kigge ud over egen næsetip. Man kan sige, at Sundhed & Omsorg’s nye EOJ skaber en strategisk parathed, så vi også fremover kan levere meget sundhed for pengene.

 
Indlægget:

Indlægget vil fortælle om løsningen og de overvejelser, der er gået forud for anskaffelsen af den, herunder også de udbudspraktiske forhold og hvordan man kravspecificerer et sådant økosystem. Indlægget vil hæfte sig ved nødvendigheden af at fokusere på de forretningsmæssige mål frem for de tekniske detaljer og vigtigheden af at besinde sig på egne styrker og svagheder – og hvad man bør overlade til leverandørerne. Indlægget vil således eksemplificere funktionelle krav via use cases. Indlægget vil pege på nogle af de centrale krav til et økosystem: Åbne standarder, tredjeparts udvikling af applikationer, integrator-rollen og kontraktforhold. Indlægget vil endvidere komme ind på KL’s Fællessprog III, som Aarhus Kommunes nye borgerjournal vil være den første praktiske implementering af, og som lægger en hovedhjørnesten for både kommunalt og tværsektorielt samarbejde om sundhedsopgaverne.