Kliniske- og sundhedsøkonomiske effekter af en ægte borgercentrisk e-sundhedsmodel

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Klaus Phanareth
Stilling: 
E-læge - Epital Sundhed - Klinisk lektor
Firma/organisation: 
KU
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Søren Vingtoft
Stilling: 
E-læge - Epital Sundhed
Navn: 
Lars Kayser
Stilling: 
E-læge - Epital Sundhed, Studieleder og Lektor
Firma/organisation: 
KU
Navn: 
Charlotte Dorph
Stilling: 
Projektleder - Epital Sundhed
Firma/organisation: 
Lyngby Taarbæk Kommune
Navn: 
Jakob Sylvest Nielsen
Stilling: 
Digitaliseringschef
Firma/organisation: 
Lyngby Taarbæk Kommune
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
De største kliniske og sunhedsøkonomiske effekter ved telemedicin realiseres gennem et redesign af eksisterende sundhedsydelser og tilhørende organisering baseret på et LEON princip, der flytter aktiviteter væk fra hospitalerne ud mod borgere med kroniske tilstande.
2: 
Epital Care Modellen (ECM) er det første realiserede bud på en ægte borgercentrisk model designet til ”independant living”, der viser en hidtil uset forebyggende effekt på genindlæggelser samt bidrager med en øget tryghed og mobilitet blandt borgere med svær kronisk sygdom.
3: 
Perspektivet er en reel mulighed for igangsættelsen af en transformation fra et reaktivt ”sygdomsvæsen”, som vi kender det i dag, til et proaktivt e-sundhedsvæsen - et nødvendigt paradigmeskift.

Epital Sundhed er det første eksempel på et genuint borgercentrisk e-sundhedsvæsen, der er forankret i et ”living lab” integreret i og udbygget fra den eksisterende kommunale vagtcentral i Lyngby-Taarbæk kommune. Epital Sundhed startede op for ca. 2 år siden og har sammen med kommunen rekonstitueret sig efter Epital Care Modellens koncepter, der er en videreudvikling af The Chronic Care Model (CCM). 

En præliminær undersøgelse fra primo 2014 af 26 borgere med svær KOL,  inkluderet i Epital Sundhed, sandsynliggjorde en reduktion i antallet af forventede indlæggelser i denne gruppe på mere end 50%. Undersøgelsen er nu blevet gentaget på 75 deltagende borgere, med overvejende svær KOL. Resultaterne viser nu, at: 

  • Borgerne bidrager frivilligt med selvgenererede tilstandsdata gennem Epitalet, i et massivt omfang svarende til ca. en måleserie per 2,5 dag i gennemsnit 

  • Der er afværget mindst 80 % af de indlæggelser, som denne gruppe uden Epital Sundhed må forventes at have haft 

  • Deltagelse i Epital Sundhed skaber en øget mobilitet og tryghed blandt borgerne, herunder en hidtil uset rejseaktivitet og færden uden for hjemmet 

  • Epital Sundhed kan med fordel og relativt få ressourcer etableres og opskaleres i andre danske kommuner – og processen er i gang 

 

I indlægget vil ECM blive gennemgået og evalueringsresultaterne vil blive præsenteret detaljeret. Sammenfattende tyder det på, at Epital Sundhed gennem sit redesign - med et proaktivt set-up, et 24/7 respons- og koordinationscenter bemandet med ECM certificerede sygeplejersker med tilhørende døgndækning af e-læger, der reagerer på borgernes indberettede tilstandsændringer, skaber en betydelig reduktion i antallet af de akutte indlæggelser. Heri ligger en potentiel ”game changer” for fremtidens måde at indrette e-sundhedsvæsener på. En transformation der alt andet lige vil kunne flytte store dele af aktiviteterne fra hospitalerne ud i de borgernære e-sundhedsvæsener.