Hvordan skaber vi tryghed for borgeren med telesundhed? Erfaringer fra Horsens På Forkant med Sundhed og Fælles servicecenter

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Wenche Svenning
Stilling: 
Projektleder
Firma/organisation: 
Hospitalsenheden Horsens og Horsens Kommune
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Gitte Kjeldsen
Stilling: 
Project manager
Firma/organisation: 
MedTech Innovation Consortium (MTIC)
E-mail: 
gk@mtic.dk
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Vi er nødt til at invitere og inddrage borgere og patientforeninger, hvis vi skal kunne opbygge individualiserede tilbud til borgerne
2: 
Udvikling af sammenhængende tilbud til borgerne skal ske i et samarbejde på tværs af sektorer. Det forudsætter tålmodighed, vedholdenhed og ledelsesopbakning, for der er ingen processer som understøtter samarbejdet.
3: 
Hvordan bygger man bro mellem praktiserende læger, kommuner og hospitaler til gavn for borgere med telesundhedsløsninger?

Oplægget vil basere sig på erfaringer fra de seneste tre års arbejde med to telesundheds-projekter Horsens På Forkant med Sundhed og Fælles servicecenter, som begge har et tværsektoriel projektledelse og -ejerskab, men som også begge er OPI projekter. Udgangspunkt for begge projekter har været, at udvikle løsninger, som understøtter borgeren, som skal have en telesundhedsløsning. Forudsætning har været, at telesundhed er tværsektoriel, så borgeren får adgang til et sammenhængende sundhedsvæsen via telesundhed. Der har været mange læringer om samarbejdet mellem praktiserende læger, kommune og hospital, samt inddragelse af borgere og patientforeninger om det rette tilbud.

Ad hovedbudskab 1

Der tales og skrives om brugerdreven innovation og borgerinvolvering. I praksis  er der nogle udfordringer, dels så skal de sundhedsfaglige frigives fra deres arbejde i driften, så de kan bidrage med idéer og udvikling af teknologiske løsninger. Dels kan det være en udfodring at forklare borgerne, hvad det er, der arbejdes med. Derfor kom borgerne først sent ind i processen i Horsens På Forkant og indtil da, var det sundhedsfaglige personer, som bidrog til input på borgernes og herunder patientforeningernes vegne. Vejen frem er dog at inddrage dem langt tidligere i forløbet. En antropolog har arbejdet med patientforeninger og borgere for at undersøge, om borgerne kan opdeles i borgerprofiler, så det bliver lettere at håndtere de mange forskellige behov i de teknologiske løsninger.

Ad hovedbudskab 2

Samarbejdet om at udarbejde fælles inklusionskriterier har været en udfordring, fordi der er store kulturforskelle, sprogbarrierer og fagtraditioner. Særligt anvendelsen af de fælles udviklede inklusionskriterier har vist sig at give udfordringer for kommuner og praktiserende læger, hvorimod hospitalet nemmere har kunnet bruge det direkte i deres dagligdag.

Ad hovedbudskab 3

På baggrund af erfaringer fra mange telesundhedsprojekter, som havde svært ved at gå på tværs, skalere og skabe økonomisk effektive løsninger, udviklede mere end 100 personer et koncept for et Fælles servicecenter. Det består af fire serviceydelser, som skal understøtte borgerne og de sundhedsfaglige i at håndtere de støtteydelser, som er nødvendige for at det bliver enkelt og trygt. De fire servicekategorier er alle tværsektorielle: 1) Teknisk support og logistik 2) Information og koordination 3) Selvbetjening og Personlig agent og 4) Udviklings- og videnscenter. I proof-of-concept fasen, skal borgerne bidrage med, hvad selvbetjeningsmoduelt skal indeholde af informationer, undervisningsmateriale etc.. Desuden skal de bidrage med, hvordan man kan understøtte de borgere, som ikke selv kan anvende et selvbetjeningsmodul. Fx hvilke ønsker og krav borgerne har til en Personlig agents værktøjer og kompetencer.

Der findes ingen processer for, hvordan man arbejder sammen tværssektorielt omkring telesundhed, hvilket har givet nogle udfordringer hen ad vejen, men der er skabt opbakning fra 19 kommuner og region Midtjylland til at få testet konceptet.