E-sundhed på tværs – på den rigtige måde

PrintPrint
Oplægsholder
Navn: 
Alis Helmer Hassing
Stilling: 
Konsulent
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhedsinnovation Region Syddanmark
Øvrige deltagere i projektet/initiativet
Navn: 
Svend Holm Henriksen
Stilling: 
Konst. enhedschef
Firma/organisation: 
Syddansk Sundhedsinnovation Region Syddanmark
Hovedbudskaber
Disse tre budskaber kan deltagerne forvente at få med hjem efter at have hørt indlægget.
1: 
Borgerens perspektiv kræver et opgør med silotænkningen
2: 
Helhedstænkning er afgørende
3: 
Ét projekt kan ikke give svar på alle spørgsmål

Visionen om et e-sundhedsvæsen som tager borgerens perspektiv fordrer et paradigmeskift i den måde, vi tænker og organiserer projekter på. Vi skal skabe sammenhæng og transparens for borgeren på vej gennem behandlings- og rehabiliteringsforløb og sætte borgeren i stand til at være en aktiv medspiller i varetagelsen af egen sundhed.

Hvis vi vil tage borgerens perspektiv, er vi nødt til at være favnende på tværs af traditionelle siloer, organisationer, fagtraditioner, forvaltninger og sektorer, og tænke helhedsorienteret. Det er ikke længere tilstrækkeligt at fokusere på delløsninger, som tager afsæt i én behandling, én sektor, én organisation….

Det er meningsløst for borgeren, at vi skelner mellem sygehusbehandling, rehabilitering og støtte i hjemmet, og forsøger at binde indsatserne sammen med nye begreber som TeleMedicin, TeleCare, TeleSundhed og e-sundhed. For borgeren er det blot forskellige aspekter af den samlede indsats i et forløb.

Hvis vi i et fremtidigt e-sundhedsvæsen vil skabe mulighed for at inddrage de resurser, der ligger i at gøre borgeren til en aktiv medspiller i behandling og rehabilitering, kalder det på en helt anderledes helhedstænkning, end vi er vant til. En sådan tænkning udfordrer eksisterende mønstre, den faglige selvforståelse, silotænkning og lægger op til nytænkning – også på det organisatoriske område.

Det kræver vilje til at samarbejde og skabe forståelse for, at samarbejdspartneren kan have andre behov til en teknisk løsning eller proces, end dem vi lige selv fokuserer på – hvad enten samarbejdspartneren er borger/patient, pårørende, en anden faglighed, en anden organisation eller en anden sektor.

Oplægget vil med udgangspunkt i det strategiske sigte, som manifesterer sig i sundhedsaftalerne give eksempler på strategiske projekter, som forsøger at bringe os videre i retning af at realisere visionen om et sammenhængende e-sundhedsvæsen.

Gennem eksempler identificeres nogle af de udfordringer, som skal løses for at projekter med en helhedsorienteret tilgang kan blive en succes, og der drages paralleller til bl.a. best practice for Ledelse af forretningsprocesser (Jan vom Brocke, Michael Rosemann), projektet Ledelse over grænser - Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet 2014 og artiklen At lede på tværs af sektorer: nødvendigt - og udfordrende! Af Annemette Digmann m.m.

Eksemplerne er primært hentet fra Region Syddanmark.